Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP từ ngày 28-2 đến 5-3-2020

Từ ngày 28-2 đến ngày 5-3-2020, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:
- Giúp anh Trần Sinh Nhật (6-2): Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.
Giúp bé Nguyễn Ngọc Ánh Dương (10-2): Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

- Giúp bé Nguyễn Đăng Khoa (13-2): Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

- Giúp Gđ anh Trần Văn Minh (17-2): Chu Nguyễn Mộng Lâm (Lê Văn Lương, Q. 7): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Q. 1): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31047 (CK): 1.000.000đ.

- Giúp chị Phạm Thị Thu Hà (20-2): Cao Thị Hảo (Q. 3): 500.000đ, Chu Nguyễn Mộng Lâm (Lê Văn Lương, Q. 7): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Hoàng + Thảo (Q. 1): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Nguyen Thanh Phong (CK): 200.000đ, Tran Dao Hoa (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Kim Loan (CK): 1.000.000đ.

- Giúp cụ Trương Văn Vinh (24-2): Cao Thị Hảo (Q. 3): 500.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q. 8): 1.000.000đ, Chu Nguyễn Mộng Lâm (Lê Văn Lương, Q. 7): 2.000.000đ, Hoàng + Thảo (Q. 1): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Luong Duc De (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 31047 (CK): 1.000.000đ, Tran Minh Anh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…61017 (CK): 2.000.000đ.

- Giúp bé Trần Hoàng Quân (27-2): Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Cao Thị Hảo (Q. 3): 500.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11):1.000.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q. 8): 1.000.000đ, Nghê Ngọc Liên (Q. 1): 1.000.000đ, Chu Nguyễn Mộng Lâm (Lê Văn Lương, Q. 7): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Q. 1): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Trần Thiện Văn (Q. 10): 200.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Lương Phú Vinh (Trần Bá Giao, P. 5, Q. Gò Vấp): 200.000đ, Lương Phú Lễ (Q. Gò Vấp): 250.000đ, bạn đọc TK số… 36367 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Diem Trang (CK): 600.000đ, Luong Duc De (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 1.000.000đ, Nguyễn Mậu Thiên Ân - Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 91427 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 58223 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Vu Toan (CK): 3.000.000đ, Nguyen Thanh Phong (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Kim Chi (CK): 500.000đ, Gia đình Bs. Lê Thân (CK): 1.000.000đ, Huynh Hoang Phuc Vinh (CK): 250.000đ, Nguyen Thi Kim Thuy (CK): 600.000đ.

- Giúp bé Trần Thị Cúc (2-3): Bạn đọc (Q. 1): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Q. 1): 200.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Trần Thiện Văn (Q. 10): 200.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11):1.000.000đ, Lương Phú Vinh (Trần Bá Giao, P. 5, Q. Gò Vấp): 200.000đ, Lương Phú Lễ (Q. Gò Vấp): 250.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Do Thi Thanh Huong (CK): 500.000đ, Nguyen Thanh Phong (CK): 200.000đ, Ngo Thi Tuyet (CK): 1.000.000đ, Huynh Hoang Phuc Vinh (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 07304 (CK): 500.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ.

- Giúp bé Dương Thành Danh (05-3): Cao Văn Tuấn (Q. 7): 1.000.000đ, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Vận tải Lê Trí (164 Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh):3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 15947 (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 74019 (CK): 50.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 42148 (CK): 500.000đ.

- Giúp bếp ăn Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Vận tải Lê Trí (164 Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ,

- Giúp Quỹ từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ,

- Giúp Quỹ Bệnh nhi nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ,

- Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

- Giúp bếp ăn Bảo Hòa Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: PT Dieu Trang (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bạn đọc tiếp sức