Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 29-5 đến 4-6-2024)

Từ ngày 29-5 đến 4-6-2024, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Nguyễn Trần Anh Thư HCCG 24-38 (02-6-2024): Lê Thị Bích Thu (Hàm Nghi, Q.1): 2.000.000đ, Trần Thị Ngọc Trang (Phan Văn Hân, P.19, Q.Bình Thạnh): 2.000.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1000.000đ, Hợp tác xã số 3 (Q.Tân Bình): 500.000đ, Hợp tác xã số 4 (Q.Bình Thạnh): 500.000đ, Ho Van Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 23017 (CK): 500.000đ, Nguyen Van Teo (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 52851 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 85687 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 81203 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 86666 (CK): 100.000đ, Nguyen Huu Tien (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 86322 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11444 (CK): 60.000đ, Le Quoc Cuong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 82299 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thanh Long (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số… 59016 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Dang Thi Xuyen (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thanh Thuy (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 11864 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 89988 (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Tai (CK): 100.000đ, Nguyen Thoai Quyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 49007 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 83877 (CK): 1.000.000đ, Bien Van Anh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 23736 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…97979 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 01964(CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 40878 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…96094(CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…88886 (CK): 500.000đ, Huynh Thanh Son (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Tu Liem (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 00414 (CK): 100.000đ, Dang Duy Binh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 99809 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Nhung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 94974 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Hoang Thien Phung (CK): 100.000, Nguyen Hai Nam (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 06250 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thanh Huong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số…16561 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…84012 (CK): 300.000đ, Bien Thanh Tuan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…20019 (CK): 200.000đ, Truong Thi Minh Phuong(CK): 200.000đ, Em Phuc An (CK): 300.000đ, Vu Thi Nga (CK): 50.000đ, Le Thuy Nhu (CK): 150.000đ, Pham Thi Diem Ngoc (CK): 100.000, Bạn đọc TK số… 86666 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số…79999 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…99015 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…55879 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…27017 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số…15797 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 08168 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Tri Thuc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…83980 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…34039 (CK): 300.000đ, Pham Thanh Huong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…14066 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…07451(CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số…28313(CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…79992 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Nguyen Ho Diep (CK): 1.000.000đ, Le Thuy Thuy Hung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…93013 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…97017 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…60769 (CK): 700.000đ, Nguyen Van Hieu (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…41974 (CK): 200.000đ, Truong Thi Thu (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…03237 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số…43601(CK): 500.000đ, Nguyen Thuy Oanh (CK): 500.000đ, Nguyen Quoc Hung (CK): 200.000đ, Vu Thi Minh Phuong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…09459 (CK): 500.000đ, Bui Thi Hong Lan (CK): 100.000đ, Luong Thi Nga (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số…69172 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 86879 (CK): 100.000đ, Hoang Thi Thu Thao (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 00278 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 66190 (CK): 300.000đ, Thai Thi Huong (CK): 100.000đ, Phan Thi Truc Mai (CK): 200.000đ, Tran Anh Duc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78420 (CK): 200.000đ, Uyen (CK): 100.000đ, My Ngoc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 18014 (CK): 100.000đ, Em Nguyen Trung Duc Anh CO-QN (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 79003 (CK): 300.000đ, Huynh Thi Thuy Trang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…00258 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 44492 (CK): 100.000đ, Vu Thi Thu Truc (CK): 500.000đ, Tran Thi Ngoc Anh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Hiep (CK): 1.000.000đ, Le Thi Xinh Xinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 97520 (CK): 200.000đ, Nguyen Van Duyen (CK): 5.000.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 15767 (CK): 100.000đ, Nguyen Tan Trung (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Tran Thanh Nha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…51493 (CK): 500.000đ, Le Thi Ngoc Hao (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 10001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Mai Thi Hien (CK): 200.000đ, Dang Anh Tu (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…99013 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số…53481(CK): 500.000đ, Le Minh Vang HMCP (CK): 100.000đ, Ba Ong Thi Bich Lan (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 58637 (CK): 200.000đ, Doan Thi Thu Ngan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 54655 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 47686 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 84862 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 98999 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 83840 (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 89015 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…58700 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Kha Ai (CK): 300.000đ, Hoang My Huong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 23007 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 26666 (CK): 100.000đ, Luong Vi Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 58826 (CK): 200.000đ, Huynh Van Sau (CK): 200.000đ, Vu Thi Tuyet Loan (CK): 500.000đ, Tran Khiet Lam (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 73019 (CK): 200.000đ, Duong Hong Quang (CK): 300.000đ, Mai Thi Thu Huong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số…80002 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 71641 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hong Thuy (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 11797 (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 72810 (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Khoa (CK): 50.000đ, Vo Van Khanh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thanh Hieu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 71701 (CK): 100.000đ, Doan Thi Cam Van (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 87768 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 90058 (CK): 3.000.000đ, Pham Bich Ngoc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 00017 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Van Tan Duoc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Le Hang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08701 (CK): 200.000đ, Le Lam Hau (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 28050 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Kim Ngoc (CK): 200.000đ, Le Thi Dong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 68686 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 99268 (CK): 500.000đ, Nguyen Huynh Chau (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 58377 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 16154 (CK): 200.000đ, Trinh Van Tuan Em (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 65012 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 60.000đ, Bạn đọc TK số… 31367 (CK): 1.000.000đ, Bui Thu Phuong (CK): 100.000đ, Quan Thi Cam Tu (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 93368 (CK): 200.000đ, Tran Thi Thu Thuy (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 73127 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 20013 (CK): 100.000đ, Do Huu Tai (CK): 200.000đ, cu Bin - Q.10 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 19019 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 00007 (CK): 500.000đ, Ngo Minh Nguyet (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65010 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 38183 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 46070 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 86789 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 54004 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 68033(CK): 50.000đ, Tran Dinh Cat (Ck): 100.000đ, Truong Thi Yen Nhi (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 62701(CK): 100.000đ, Nguyen Thi Nhu Mai (CK): 200.000đ, Ton Nu Tuong Linh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 59048 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Pham (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Pham Thi Thu Ha (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 41986 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thom (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Minh Truc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90639 (CK): 500.000đ, Pham Thi Kim Vu (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 01976 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 01816 (CK): 200.000đ, Truong Dang Ngoc Lan Dai (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 57008 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 17121 (CK): 20.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70792 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 20682 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 10893 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 44018 (CK): 100.000đ, La Minh Tien (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70244 (CK): 100.000đ, Cty Cat Tuong (CK): 500.000đ, Thuy HK (CK): 300.000đ, Vu Thi Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97443 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 62926 (CK): 400.000đ, Nguyen Huu Chung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90020 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 21074 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 58326 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 20109 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 00017 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 20529 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 85719 (CK): 100.000đ, Le Thi Luyen (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 06666 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 60888 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 64721(CK): 2.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 56007 (CK): 100.000đ, Le Thi Huyen Tran (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 20361 (CK): 200.000đ, Pham Thi Quyen (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 60888 (CK): 100.000đ, Ly Tran Thang (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 55766 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 31839 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 35236 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 38742 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 79717 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Dinh Quang Huy (CK): 50.000đ, Ho Thi Ngoc Lan (CK): 1.000.000đ, Vu Thi Tham (CK): 100.000đ, Pham Anh Tuan (CK): 200.000đ, Hoang Minh Hau (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 76023 (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Phi Dang Hung (CK): 300.000đ, Ha Tien Dang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 31019 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 58381 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 26018 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 99743 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Kim Huu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 19791 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 34397 (CK): 500.000đ, Bui Thi Minh Chau (CK): 500.000đ, Nguyen Van Roi (CK): 200.000đ, Minh Chau (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 76408 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 55568 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 59538 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 38618 (CK): 150.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Do Thi Ngoc Tham (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thuy Trang (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 68201(CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 04928 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91981 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 90488 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 06383 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ngoc Tuyen (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 17099 (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 17018 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 37677 (CK): 200.000đ, Tran Thi Bich Lien (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90189 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 11869 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 99430 (CK): 200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 94584 (CK): 500.000đ, Bac Le Van Phuoc (CK): 1.000.000đ, Le Van Trang (CK): 50.000đ, Bui Kim Cuong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 04528 (CK): 500.000đ, Chu Duc Manh (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 48229 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thanh Nam (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Phi Bao (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thuy Trang (CK): 300.000đ, Ngo Van Quy (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 58592 (CK): 300.000đ, Tran Thi Tung Tran (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Mai Huong (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Kha (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Tran Thi Yen Nhi (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Duc Tai (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 18723 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 06395 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 1.000.000đ, Phan Hoang Vien (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Dang Quang Nghia (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 909901 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bao Thi Thuy Linh (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Nguyen Thi Huong Huong (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Vo Thi Xuan Thao (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Trinh Thi Thu Hang (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 80466 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Ngoc Anh (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Thanh Tuyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Diep My Tam Xuan (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 38823(CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Tran Quang Binh (CK): 200.000đ.

Giúp chị H. Za Za HCCG 24-37 (31-5-2024): Phúc Nguyên (Q.6): 2.000.000đ, Hồ Thị Sen (Lý Chính Thắng, Q.3): 500.000đ, Phạm Đức Trình (P.2, Q.Phú Nhuận): 2.000.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1000.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 60411 (CK): 200.000đ, Dang Viet Dan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 73688 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 99185 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 52130 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 87979 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 72019 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 87635 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 56014 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Minh Khue + Mai Khoi (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 68999 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 28668 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Tham (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 01013 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 02828 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 44205 (CK): 1.000.000đ, Phan Van Hoa (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 92809 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31686 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 72748 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 05556(CK): 1.000.000đ, Le Nhat Diem Quynh (CK): 200.000đ, Bui Thu Hang (CK): 100.000đ, Nguyen Hoang Anh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 45999 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 41077 (CK): 200.000đ, Nguyen Van Quang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91988 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 26003 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 63636 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 05252 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 71015 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66074 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 00402 (CK): 500.000đ, Cao Anh Liet (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 57886 (CK): 150.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Viet Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 00287 (CK): 500.000đ, Tran Thi Trang (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 21836 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 61841 (CK): 500.000đ, Bui Thi Lien Huong (CK): 500.000đ, Do Viet Dung (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ngoc Lan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 21910 (CK): 100.000đ, Cao Kim Tuyen (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 86789 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 15650 (CK): 500.000đ, Nguyen Le Tuan (CK): 150.000đ, Tran Cong Vinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 26010 (CK): 200.000đ, Nguyen Van Trung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 79116 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 01310 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 86122 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 16688(CK): 300.000đ, Tran Thi Tot (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 64001(CK): 500.000đ, Nguyen Hoang Giang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 18239 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 57439 (CK): 150.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 20168 (CK): 50.000đ, Trinh Thi Kim Anh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 00959 (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Phuong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 49999 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 96727 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 45015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Thanh (CK): 200.000đ, Pham Thanh Huyen (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 98168 (CK): 500.000đ, To Minh Ha (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 15040 (CK): 30.000đ, Pham Thi Oanh (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Van Nhat Quan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 21699 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 09006 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 90488 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Kim Sang (CK): 1.000.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Huynh Phung Tuan Anh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 01964 (CK): 500.000đ, Ba Le Thi Nhan (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 3.000.000đ, Nguyen Chi Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 20419 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 19791 (CK): 300.000đ, Nguyen Nhu Duc (CK): 50.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Gia đình CCB Quang Niem (CK): 2.000.000đ, Mai Thi Hien (CK): 200.000đ, Tran Thanh Huyen (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Cty Duong Nguyen (CK): 2.000.000đ, Tran Thi Ha (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 71631 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65696 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 35651 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 50501 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Gia dinh ong Khuong 393 Le Dai Hanh - Q. 11 (CK): 1.010.000đ, Hua My Chi (CK): 100.000đ, Nguyen Xuan Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 38742 (CK): 100.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Van Hai (CK): 2.000.000đ, Co Chi - P.1 Q.8 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hong Trang (CK): 70.000đ, Bạn đọc TK số… 03352 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Vuong Van Hieu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Kim Huu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 19791 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 44298 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 26668 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Xuan Thai (CK): 50.000đ, Le Thi My Chau (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Long (CK): 200.000đ, Phan Thi Lam (CK): 200.000đ, Le Bich Phuong Chi (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Nguyen Do Hong Ngoc(CK): 500.000đ, Vo Thi Hoang Mai (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp ông Đinh Văn Long HCCG 24-36 (27-5-2024): Đào Thị Thu Hai (Long Xuyên - An Giang): 200.000đ, Công ty TNHH SX - TM - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 86971 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 93939 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 10.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 01989 (CK): 100.000đ, Co Chi - P.1 Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Hoang Phu Cuong (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Thủy HCCG 24-35 (24-5-2024): Tăng Thị Xuân Ngân (Q.4): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Công ty TNHH SX - TM - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Co Chi - P.1 Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Doãn Cường HCCG 24-34 (20-5-2024): Công ty TNHH SX - TM - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Co Chi - P.1 Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp em Y Thi HCCG 24-33 (18-5-2024): Bảo Minh + Bảo Tiên (Q.Bình Thạnh): 500.000đ, Công ty TNHH SX - TM - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Co Chi - P.1 Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 79717 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Văn Khỏi HCCG 24-32 (13-5-2024): Công ty TNHH SX - TM - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp em Phạm Văn Hải Dương HCCG 24-31 (11-5-2024): Công ty TNHH SX - TM - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp bé Trần Nguyễn Như Quỳnh HCCG 24-30 (6-5-2024): Công ty TNHH SX - TM - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Định HCCG 24-29B (3-5-2024): Công ty TNHH SX - TM - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Phạm Văn Toản HCCG 24-29 (29-4-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Vinh HCCG 24-28 (22-4-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Đức Khánh HCCG 24-27 (19-4-2024): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình bà Bùi Thị Thủy HCCG 24-26 (15-4-2024): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Le Hong Nam (CK): 2.000.000đ, Nguyen Van Huong (CK): 50.000đ, Tran Quoc Thai (CK): 200.000đ, Huynh Van Hoang (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thanh Binh (CK): 100.000đ, Vo Huu Dang (CK): 100.000đ, Nguyen Van Ngo (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Nguyen Trung Chanh (CK): 100.000đ, Vu Hai Long (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Yen Sang (CK): 100.000đ, Quy Bac ai Son Ha (CK): 2.000.000đ, Dang Thi Huyen (CK): 200.000đ, Nguyen Quoc Hung (CK): 100.000đ, Mai Ngoc Huyen (CK): 50.000đ, Tran Dinh Long (CK): 10.000đ, Nguyen Ngoc Hieu (CK): 100.000đ, Pham Thi Minh Thuan (CK): 39.000đ, Bạn đọc TK số… 89999 (CK): 200.000đ, Ngo Thi Ha (CK): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Hội Y học TPHCM (CK): 100.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX - TM - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX - TM - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục