Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Nghiên cứu lập khu đô thị sáng tạo ở phía Đông TPHCM

SGGPO

Sáng 11-1, tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, yêu cầu làm tốt hơn công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy sự sáng tạo của người dân TPHCM, góp phần cho TPHCM phát triển mạnh mẽ.

Tin liên quan

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Phạm Đức Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM; đại diện các sở, ban, ngành và các quận ủy, huyện ủy của TPHCM. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Nghiên cứu lập khu đô thị sáng tạo ở phía Đông TPHCM ảnh 1 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng bằng khen cho các tập thể tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tập trung tuyên truyền các cơ chế, chính sách đặc thù

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư nhận xét, trong năm 2017 hệ thống tuyên truyền của TPHCM đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả thiết thực quan trọng, góp phần củng cố, ổn định tư tưởng, nhất là về tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Nghiên cứu lập khu đô thị sáng tạo ở phía Đông TPHCM ảnh 2 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Đặc biệt, theo đồng chí Thân Thị Thư, công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các giải pháp này đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và củng cố niềm tin trong nhân dân. 

Tuy vậy, đồng chí Thân Thị Thư nhìn nhận công tác tuyên truyền đôi lúc còn mang tính hình thức, chưa quyết liệt. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa có nơi vẫn còn chạy theo thành tích và mang tính hình thức.

“Công tác đấu tranh đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong năm 2017 được thực hiện trực diện hơn song vẫn chưa đạt được hiện quả mong muốn”, đồng chí Thân Thị Thư nhận xét.

Vì vậy, theo đồng chí Thân Thị Thư, đây là một nội dung được ngành tuyên giáo tập trung thực hiện hiệu quả trong năm 2018.

Đồng thời, tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt năm 2018 với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Nghiên cứu lập khu đô thị sáng tạo ở phía Đông TPHCM ảnh 3 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang tặng bằng khen cho các tập thể tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Nghiên cứu lập khu đô thị sáng tạo ở phía Đông TPHCM ảnh 4 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo. Ảnh: hcmcpv.org.vn
Ngành tuyên giáo TPHCM còn tập trung thực hiện tốt công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng và chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng kịp thời định hướng tư tưởng, tuyên truyền và trực tiếp tham gia xử lý những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Về cách thức thực hiện, ngành tuyên giáo sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền theo hướng chủ động, tích cực, thuyết phục và hiệu quả. “Đây là công tác cực kỳ quan trọng”, đồng chí Thân Thị Thư nhấn mạnh. Đồng chí cũng nhận xét đã qua rồi thời kỳ “trên nói dưới nghe”, cho nên công tác tuyên giáo phải mang tính chiến đấu và thuyết phục cao.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư cũng cho biết, năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X.

"Ngành tuyên giáo sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết trên. Đặc biệt, năm 2018 sẽ tập trung tuyên tuyền có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM", đồng chí Thân Thị Thư nhấn mạnh.

Làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy sự sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, năm 2018 TPHCM sẽ sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đảng bộ TPHCM lần thứ X. Qua đó, sẽ đánh giá và rà soát về các giải pháp thực hiện đối với những lĩnh vực, công việc thực hiện chậm. Vì vậy, công tác tuyên giáo phải thể hiện vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn các cơ quan đảng, các cấp ủy và chính quyền sơ kết, đúc kết kinh nghiệm.

“Cùng với thể chế mới là Nghị quyết 54 của Quốc hội, TPHCM rút kinh nghiệm để góp phần hoàn thiện thể chế chung cho cả nước”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đặt ra các đòi hỏi mang tính chất trụ cột trong năm 2018 đối với ngành tuyên giáo.

Trước tiên là yêu cầu của công tác lãnh đạo và truyền thông nhằm tạo sự đột phá về thể chế vì TPHCM, vì cả nước. Cơ sở thực hiện là căn cứ vào Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa XII). Đặc biệt là Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phân tích, Nghị quyết 54 không nói về cách làm mà chỉ đề cập đến cách vận hành, khai thác tài nguyên như cho phép TPHCM chủ động hơn về vấn đề tài chính - ngân sách; về phân cấp, ủy quyền… “Nghị quyết 54 là nghị quyết về thể chế, sẽ tạo động lực phát triển TPHCM”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh nhưng lưu ý TPHCM phải triển khai giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn lực tăng thêm.

Đề cập đến quy định giải quyết 4 nguồn thông tin phản ánh tập thể, cán bộ, đảng viên suy thoái, vi phạm (Quy định 1374-QĐ/TU, được ban hành vào ngày 1-12-2017), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu 4 nguồn thông tin này phải được phân cho các cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan đảng tiếp thu theo chức năng, báo cáo xử lý và giám sát việc xử lý. Đây là cơ chế mới tiếp nhận, xử lý thông tin từ các nguồn nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả hơn. Giải pháp này không tốn kém nhưng mang lại hiệu quả về kinh tế. Do vậy, ngành tuyên giáo phải triển khai tốt quy định này, đặc biệt là phát huy báo chí trong tiếp nhận thông tin từ dư luận xã hội, từ quần chúng nhân dân.

Ngoài ra, trong năm 2018 cần triển khai trong cả hệ thống đảng lẫn chính quyền việc ghi nhận sự hài lòng của nhân dân đối với chính quyền các cấp làm cơ sở đánh giá người đứng đầu. Do đó, trong công tác tuyên giáo, truyền thông cần lưu ý về những các kết quả này.

Bên cạnh sự đột phá về thể chế, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phân tích, TPHCM phát triển còn nhờ sự sáng tạo của nhân dân. Vì vậy, đồng chí yêu cầu làm tốt hơn công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy sự sáng tạo của người dân TP mạnh mẽ hơn. Chủ đề sáng tạo phải được thực hiện tuyên truyền thường xuyên. Sắp tới TPHCM sẽ triển khai khu đô thị sáng tạo trên cơ sở kết nối khu công nghệ cao (quận 9); Đại học Quốc gia TPHCM (quận Thủ Đức) và khu đô thị, trung tâm tài chính (quận 2).

“Nếu chúng ta thiết kế thích hợp, 3 khu vực này sẽ tương tác với nhau tạo thành hạt nhân sáng tạo của TPHCM bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Tổng kết thực tiễn, hoàn thiện thể chế

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá năm 2017 ngành tuyên giáo TPHCM đã đạt được kết quả toàn diện trên nhiều mặt, tạo sự chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực tư tưởng.

“Ngành tuyên giáo TPHCM có cách làm hay, mô hình mới với cách tiếp cận sát thực tế, gần hơi thở cuộc sống”, đồng chí Võ Văn Phuông nhận xét song cũng lưu ý có các giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại.

Đồng chí Võ Văn Phuông bày tỏ đồng tình với 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của ngành và yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tập trung tham mưu Thành ủy TPHCM tổ chức triển khai thức hiện tốt các kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư mới ban hành trong năm 2017 và sẽ ban hành trong năm 2018. Trong đó có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức trao đổi, đối thoại với các tổ chức, cá nhân có nhận thức, quan điểm cá nhân khác chủ trương, đường lối của Đảng.

Theo đồng chí Võ Văn Phuông, TPHCM là một trung tâm kinh tế - văn hóa, nơi có các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội phát triển điển hình. Vì vậy, ngành tuyên giáo cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn để bổ sung cho công tác nghiên cứu và lý luận chung của cả nước, từ thực tiễn TPHCM. Ngoài ra, cùng kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế và chủ trương, chính sách, pháp luật mang tính đột phá trong giai đoạn mới.

KIỀU PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trực tiếp khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Trực tiếp khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Hôm nay 7-12, HĐND TPHCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 4, dự kiến kéo dài đến ngày 9-12. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm, tập trung xem xét, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2021-2025 và các tờ trình của UBND TPHCM.  

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác, được Thủ tướng tặng bằng khen.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Ông Lê Quốc Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Lê Quốc Anh (49 tuổi, quê quán huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang); trình độ chuyên môn Thạc sĩ quy hoạch; trình độ chính trị Cao cấp chính trị. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Quốc Anh đã qua các chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Thành ủy TP Hà Tiên.

Cải cách hành chính

Giảm họp, tăng kết nối với dân

Thích ứng linh hoạt với Covid-19, các công sở trên địa bàn TPHCM đã chuyển bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động để đảm bảo điều hành, giải quyết công việc. Nhiều đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin, giảm bớt hội họp, tăng kết nối trực tuyến, nhất là tăng phục vụ người dân theo hình thức trực tuyến.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP