Bí thư Thành ủy TPHCM: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, gắn bó máu thịt với nhân dân

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, bài học nổi bật được rút ra đó là sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lực trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thử thách.

Ngày 4-3, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tri 18 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ TPHCM. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì.

Tham dự còn có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, TPHCM nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, sự ra đời của Thông tri 18 là một sáng kiến rất cần thiết và quan trọng cho nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên, đó là quốc phòng – an ninh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho đại diện các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho đại diện các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá, bài học nổi bật được rút ra đó là sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lực trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thử thách. Cùng với đó là bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động, nòng cốt và gương mẫu của người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Xây dựng tiềm lực quốc phòng – an ninh không chỉ bằng vật chất mà còn là giá trị tinh thần, bằng hành động thông qua vai trò của người đảng viên đi trước, làng nước theo sau.

Về nhiệm vụ xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ giai đoạn tới 2022-2027, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức sứ mệnh quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để tiếp tục quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

"Trong từng hành động, trong từng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội luôn đặt yêu cầu đảm bảo quốc phòng – an ninh”, đồng chí nhấn mạnh và lưu ý, chú ý đến những địa bàn trọng điểm, trọng tâm, dành nguồn lực vật chất, tinh thần cho tương xứng để củng cố khu vực phòng thủ, gắn với thế trận quốc phòng và thế trận an ninh vững chắc.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho đại diện các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho đại diện các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, lưu ý đến tiềm lực chính trị, tinh thần mà trước hết là năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp; ý thức cảnh giác, quyết tâm, chủ động ứng phó của các lực lượng, nhất là lực lượng nòng cốt quốc phòng – an ninh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc để làm thất bại các âm mưu chống phá, chia rẽ của các thế lực thù địch. Trong đó, yếu tố xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là quan trọng nhất.

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, phải làm từng việc, không việc gì nhỏ khi có liên quan tới người dân. "Hoạt động của chúng ta đều nằm trong ánh mắt của người dân. Những việc làm được sẽ gieo vào lòng người dân niềm tin, củng cố năng lượng tích cực để họ tiếp tục hiến dâng vì xã hội, vì cộng đồng. Còn hình ảnh xấu làm người dân nản lòng, giảm lòng tin và lúc đó năng lượng tiêu cực xuất hiện”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhắc nhở.

Bí thư Thành ủy TPHCM căn dặn, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ cấp thành phố đến tận cơ sở phải luôn nhớ điều đó để trong từng hành động phải quan tâm đến người dân. Việc nào xử lý cho người dân chưa kịp cũng phải có thông điệp để báo người dân, chứ không thể để đó, chờ đợi trong tâm trạng bức xúc. “Chúng ta phải giải quyết những công việc cụ thể, nhất là những vấn đề mà hiện nay người dân bức xúc”, đồng chí yêu cầu.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen cho đại diện các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen cho đại diện các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của TPHCM; trong các chương trình, kế hoạch giám sát và chuyển đổi số của TPHCM cũng nhằm thực hiện điều này, đó là nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả của cán bộ, công chức.

Vì vậy, vai trò của từng cơ quan, đơn vị, từng tổ chức, từng cấp, từng ngành tiếp tục vừa kiện toàn, củng cố, đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả. "Khó khăn tới đâu, trong thẩm quyền thì giải quyết; vượt thẩm quyền thì báo cáo”, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Gắn bó máu thịt với nhân dân

Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, nhất là trí tuệ nhân tạo đang phát triển, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý phải bình tĩnh, minh định đúng sai, nhận biết được những mặt tích cực và tiêu cực để đảm bảo vững chắc nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, giáo dục tuyên truyền gắn với chuyển đổi số, gắn với công nghệ thông tin... Cùng với đó, quan tâm giáo dục tuyên truyền đến thế hệ trẻ; phối hợp làm tốt công tác truyền thông, lan tỏa thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, nhất là trên không gian mạng hiện nay.

Lãnh đạo TPHCM trao bằng khen cho đại diện các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM trao bằng khen cho đại diện các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng vũ trang. Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý thêm đến việc nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện những văn bản mang tính chất lãnh đạo, chỉ đạo; có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời; làm tốt phong trào thi đua, tạo động lực thi đua trong toàn hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, những hành vi sai trái, thiếu trách nhiệm gây phương hại cho quốc phòng - an ninh. Để xây dựng được tiềm lực tinh thần trong khu vực phòng thủ có rất nhiều việc phải làm. Sức mạnh của khu vực phòng thủ là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa là nền tảng cốt lõi.

Trong xây dựng khu vực phòng thủ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục phát huy và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chăm lo xây dựng tiềm lực quốc phòng, chính trị, tinh thần để đáp ứng yêu cầu.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng bằng khen cho 27 tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Thông tri 18.

Liên quan đến câu chuyện vướng cơ chế trong ngành y, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, một trong những vấn đề hiện nay người dân đang lo là y tế. Trong buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, TPHCM cũng đã nêu quan điểm, làm gì thì làm nhưng không thể chấp nhận tình trạng thuốc có, tiền có mà ngồi chờ vì cơ chế, việc này không thể chấp nhận. "Bệnh tim cần đặt stent vì cơ chế chưa đặt được phải nằm chờ, không thể chấp nhận sự rủi ro đến với người dân như thế”, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.

Theo đồng chí, những việc nào thuộc tầm vĩ mô thì cấp trên lo, TPHCM cố gắng, có việc gì vượt tầm phải báo cáo ngay.

Tin cùng chuyên mục