Bình Phước: 73/86 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 10-7, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh.

1.jpg
Các đại biểu tham dự cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, 6 tháng đầu năm, kết quả công nhận lũy kế toàn tỉnh có 3/11 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 73/86 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 21/86 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, cần có giải pháp như: Một số huyện, thị xã nằm trong quy hoạch khoáng sản làm ảnh hưởng lớn đến thực hiện các chỉ tiêu, bộ tiêu chí xây dựng NTM; một số xã phấn đấu đạt chuẩn NTM còn nằm trong xã đặc biệt khó khăn trong khi chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm mới, bộ tiêu chí xã NTM và xã NTM nâng cao đòi hỏi chặt chẽ và bổ sung nhiều chỉ tiêu mới.

2.jpg
Ông Phạm Thụy Luân, Giám đốc Sở NN-PTNT phát biểu tại cuộc họp

Phương hướng từ nay đến cuối năm, tỉnh Bình Phước đề ra chỉ tiêu hoàn thành các mục tiêu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM”. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục công trình, đẩy mạnh công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

3.jpg
Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Ban chỉ đạo, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có những kế hoạch cụ thể để quản lý và có các giải pháp, hướng đến mục tiêu phục vụ tích cực cho đời sống dân sinh cũng như các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, các huyện, thị xã, thành phố nói riêng. Bên cạnh đó, các cấp, các sở, ngành và địa phương tiếp tục cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết, chung tay vượt qua mọi thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tin cùng chuyên mục