Bổ sung nguyên tắc xác định trị giá hải quan

SGGP
Theo Thông tư số 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính vừa ban hành, quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kể từ 15-10-2019 sẽ có nhiều thay đổi. Trước nay, việc khai giá trị hàng hóa hải quan để tính thuế thường căn cứ vào chứng từ mua bán, nên các bên thường khai thấp. Do vậy, Thông tư 60/2019/TT-BTC bổ sung thêm nguyên tắc xác định giá.

Theo giá mua bán hoặc dữ liệu hải quan

Nội dung Thông tư số 60/2019/TT-BTC ghi rõ, vẫn áp dụng 2 phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định cũ là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất và trị giá của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trong cơ sở dữ liệu trị giá, có nghĩa là dựa trên dữ liệu của ngành hải quan.

Cụ thể, phương pháp xác định giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa, hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất, phù hợp với các chứng từ liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa. Trường hợp hàng xuất khẩu được giao tại cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất, phù hợp với các chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa. 

Bổ sung nguyên tắc xác định trị giá hải quan ảnh 1 Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ có nhiều thay đổi từ ngày 15-10. Ảnh: THÀNH TRÍ
Nếu hàng hóa xuất khẩu không được giao tại cửa khẩu xuất mà địa điểm giao hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, thì giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn thương mại, trừ phí bảo hiểm quốc tế (I, nếu có), phí vận tải quốc tế (F) từ cửa khẩu xuất đến địa điểm giao hàng. Khi hàng hóa xuất khẩu không được giao tại cửa khẩu xuất mà địa điểm giao hàng ở trong nội địa Việt Nam, thì giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn thương mại, cộng thêm các chi phí nếu phát sinh, như: phí vận tải nội địa và các chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ địa điểm giao hàng đến cửa khẩu xuất; phí bảo hiểm của hàng hóa xuất khẩu từ địa điểm giao hàng đến cửa khẩu xuất; chi phí khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu phát sinh từ địa điểm giao hàng đến cửa khẩu xuất.

Phương pháp thứ hai, xác định giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt hoặc tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan. Trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu theo phương pháp này được xác định từ giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt hoặc tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, sau khi quy đổi về giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất tại thời điểm gần nhất, so với ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu của lô hàng đang được xác định trị giá.

Tính theo giá bán tại thị trường

Nếu căn cứ vào hồ sơ hải quan thì thông tin đôi khi vẫn chưa đúng giá trị thật, do vậy thông tư mới bổ sung thêm 2 phương pháp tính nữa. Đó là phương pháp xác định giá bán của hàng hóa giống hệt hoặc tương tự tại thị trường Việt Nam và phương pháp xác định giá bán của hàng hóa xuất khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại.

Theo đó, trị giá hải quan của hàng hóa theo phương pháp này được xác định từ giá bán của hàng hóa giống hệt hoặc tương tự tại thị trường Việt Nam ghi trên hóa đơn bán hàng tại thời điểm gần nhất so với ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu của lô hàng đang được xác định trị giá, cộng với phí vận tải nội địa và các chi phí khác có liên quan để đưa hàng hóa đến cửa khẩu xuất. Giá bán hàng hóa giống hệt hoặc tương tự với hàng xuất khẩu tại thị trường Việt Nam phải được thể hiện trên sổ sách kế toán, chứng từ kế toán và được ghi chép, phản ánh theo quy định của pháp luật về kế toán Việt Nam. Trường hợp có nhiều mức giá bán tại cùng một thời điểm thì lấy mức giá có số lượng bán lũy kế lớn nhất.

Với phương pháp xác định giá bán của hàng hóa xuất khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại thì trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu được xác định bằng cách sử dụng giá bán hàng hóa tổng hợp từ các nguồn thông tin theo quy định sau khi quy đổi về giá bán đến cửa khẩu xuất của hàng hóa xuất khẩu đang được xác định trị giá hải quan. Trường hợp có nhiều trị giá hải quan, sau khi quy đổi thì sử dụng trị giá hải quan thấp nhất; không sử dụng trị giá hải quan của các lô hàng giống hệt hoặc tương tự có nghi vấn theo quy định.

Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có hợp đồng mua bán và không có hóa đơn thương mại, trị giá hải quan đối với hàng xuất khẩu là trị giá khai báo. Khi có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp, cơ quan hải quan sẽ định trị giá theo nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định.

CHẾ HÂN

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Quy hoạch kiến trúc

Quy hoạch chung TPHCM: Phải xứng tầm đô thị đặc biệt

Quy hoạch chung TPHCM luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của lãnh đạo và người dân. Lần này, quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu phù hợp với định hướng phát triển toàn vùng TPHCM.