Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận lỗi vì “một quy định gây nhiều phiền hà nhưng 26 năm chưa sửa” ​

SGGPO
“Một quy định về thi xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, viên chức đã ban hành từ năm 1993, hơn 20 năm rồi chưa sửa, thủ tục hành chính quá rườm rà. Tới đây sẽ loại bỏ các thủ tục hành chính, đi vào thực chất, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ tới đây cũng sẽ đi vào thực chất, sẽ không phải là các quy định cứng nhắc, mà tin học và ngoại ngữ là phù hợp với vị trí việc làm" - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận lỗi vì “một quy định gây nhiều phiền hà nhưng 26 năm chưa sửa”

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận lỗi vì “một quy định gây nhiều phiền hà nhưng 26 năm chưa sửa”

Từ 10 giờ 45 ngày 7-11, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn.

Nhóm vấn đề chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân là sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức; công tác đánh giá, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công an.

Sẽ có quy định riêng về biên chế giáo viên

Phát biểu mở đầu, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói, xây dựng bộ máy nhà nước, bộ máy công chức viên chức là vấn đề được cả hệ thống chính trị đặt ra từ lâu. Việc sắp xếp dẫn tới việc một số bộ ngành, địa phương bộ máy giảm rất nhiều. Bước đầu đã giảm được 4 Tổng cục, 11 Vụ. Cao Bằng giảm được 38 xã thuộc 8 huyện; Thanh Hoá giảm 76 xã;Hoà Bình giảm 59 xã; Phú Thọ giảm 52 xã… Kết quả tinh giản với bộ máy cơ quan hành chính nhà nước được xem là khả quan.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, sau 2 năm triển khai thực hiện mới đạt được kết quả bước đầu, chưa đạt được các mục tiêu nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề ra, với nhiều lý do khác nhau.

Các chất vấn của ĐB Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang); Phùng Văn Hùng (Cao Bằng); Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông); Nguyễn Thị Phúc (Hưng Yên)... nêu vấn đề về bảo đảm biên chế y tế, giáo dục trong bối cảnh tinh giản biên chế hiện nay, nhất là biên chế giáo viên ở khu vực dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; việc thi nâng ngạch công chức, viên chức, có nên bỏ quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi thi nâng ngạch hay không; giải pháp then chốt giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư khi tinh giản biên chế..

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận lỗi vì “một quy định gây nhiều phiền hà nhưng 26 năm chưa sửa”  ​ ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn

Trả lời chất vấn của ĐB Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang) về biên chế giáo viên và nhân viên y tế, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết hiện giáo viên và nhân viên y tế chiếm tới 80% tổng số biên chế trong các đơn vị sự nghiệp (tổng biên chế sự nghiệp của nước ta là 1,8 triệu người). Nhưng hiện có nhiều địa phương phản ánh không đủ giáo viên để đứng lớp, không đủ nhân viên y tế làm việc.

Theo thống kê bước đầu, cả nước còn thiếu 87.000 giáo viên các cấp và hơn 12.000 nhân viên y tế. Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế xuống xác minh tại các địa phương để bổ sung biên chế, theo tinh thần không để thiếu giáo viên đứng lớp, không để thiếu bác sĩ ở cơ sở khám chữa bệnh.

Vẫn theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, vừa qua, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ xét biên chế cho giáo viên mầm non hợp đồng trước năm 2015 ở 19 tỉnh, thành, với số lượng 20.000 người. Chính phủ cũng đã thông báo đến các địa phương thống kê lực lượng giáo viên, nhân viên y tế còn thiếu để bổ sung biên chế, theo chủ trương "có người học thì có giáo viên, có người bệnh thì có bác sĩ". Hiện Chính phủ đã đồng ý biên chế 18.000 giáo viên, 12.000 nhân viên y tế.

Đặc biệt, theo Bộ trưởng, Bộ Nội vụ đã làm việc với Bộ GD-ĐT trình Chính phủ có Nghị định riêng về biên chế giáo viên, không thể như các lĩnh vực khác. Ở khu vực đô thị đang đạt định mức 1,5%, trong khi ở miền núi chỉ đạt 0,7%, giáo viên tăng giảm cơ học, vì thế nếu áp dụng định mức giáo viên chung cho cả nước là không thể được.

Không thể sáp nhập cơ học từ sở này qua sở khác

Về các chất vấn của ĐB liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Bộ trưởng cho biết, thực hiện kết luận của cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ đã đề nghị các địa phương tạm dừng sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện. Chính phủ sẽ có nghị quyết thí điểm, chọn không quá 20% đơn vị hành chính để thí điểm sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, thành và thực hiện đến năm 2021 rồi tổng kết.

"Thủ tướng rất băn khoăn vấn đề này, chúng ta không thể sáp nhập cơ học từ sở này qua sở khác", Bộ trưởng nói. Trước mắt Chính phủ chỉ quy định tiêu chí thành lập sở, phòng đặc thù và tiêu chí thành lập cơ quan bên trong sở.

Theo Bộ trưởng, căn cứ kết luận số 34 năm 2018 của Bộ Chính trị, các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ liên thông, ở cấp tỉnh là Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng. Hướng thí điểm thứ hai là hợp nhất cơ quan chuyên môn với ban Đảng, đang thực hiện tại 1 địa phương, giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh. Việc hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thì đã thí điểm mở rộng tới 11 địa phương.

Với chất vấn của các ĐB về vấn đề tinh giản biên chế,  theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, tính đến 30-9-2019, cả nước có gần 254.000 biên chế, tính cả số dự phòng năm 2020, giảm được 8,7% so với số biên chế được giao năm 2015.

Bộ trưởng cũng cho rằng, tinh giản biên chế không thể cào bằng, chỉ cần bảo đảm không tăng tổng biên chế. Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh, ĐBQH có đồng ý tinh giản biên chế nhưng lo lắng giản người tinh, giữ lại người không tinh. Đây là điều mà Bộ trưởng phải hết sức lưu ý.

Một quy định gây nhiều phiền hà nhưng 26 năm chưa sửa

Về vấn đề thi xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, viên chức, Bộ trưởng thừa nhận có nhiều phiền hà vì quá nhiều thủ tục. Không chỉ riêng văn bằng, chứng chỉ về thi nâng ngạch hoặc xét thăng hạng viên chức mà cả về quy trình bổ nhiệm đều rất rườm rà. Bộ Nội vụ xin nhận trách nhiệm về việc chậm sửa đổi, bổ sung quy định cũ, lạc hậu, không phù hợp với tình hình mới.

“Một quy định về thi xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, viên chức đã ban hành từ năm 1993, hơn 20 năm rồi chưa sửa, thủ tục hành chính quá rườm rà. Tới đây sẽ loại bỏ các thủ tục hành chính, đi vào thực chất, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ tới đây cũng sẽ đi vào thực chất, sẽ không phải là các quy định cứng nhắc, mà tin học và ngoại ngữ là phù hợp với vị trí việc làm. Tới đây sẽ quy định cụ thể, ví dụ cán bộ từ cấp vụ trở lên thì phải đảm bảo trình độ ngoại ngữ đủ để làm việc với quốc tế. Anh đi làm việc, hội thảo thì phải nghe và nói được tiếng nước ngoài, không phải trông chờ phiên dịch", Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết.
Bộ trưởng cam kết sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm thăng hạng, xét nâng ngạch công chức theo đúng quy định, thực chất, không thêm bất cứ một hồ sơ thủ tục nào.

Trọn buổi chiều nay, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp tục trả lời chất vấn

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Suốt 10 năm qua, vì sao cả vùng Đông Nam bộ chỉ có 50km đường cao tốc?

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Suốt 10 năm qua, vì sao cả vùng Đông Nam bộ chỉ có 50km đường cao tốc?

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt vấn đề đáng suy nghĩ đó là: Suốt 10 năm qua, vì sao cả vùng Đông Nam bộ chỉ có 50km đường cao tốc, trong khi có những tỉnh đã xây dựng gần 200km đường cao tốc mất thời gian chưa đến 10 năm? Từ đó, Thủ tướng phân tích sâu các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển vùng Đông Nam bộ với phương châm “Tư duy đổi mới - Đột phá mới – Giá trị mới”.

Bút Sài Gòn

Cho trọn niềm vui

- Bắt đầu mùa World Cup, thứ dễ thấy là hàng quán dù có gắn TV màn ảnh bự cũng không xôm lắm. Hẳn là với nhiều khán giả, sức thu hút của giò cẳng các ngôi sao thế giới chưa chắc đã hơn đội tuyển xứ mình. Tình yêu dành cho màu cờ sắc áo luôn rất đáng kể.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn

TIN BUỒN

Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Củ Chi, TPHCM; Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: