Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết tranh chấp

Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) cho biết, từ đầu năm đến nay đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng về giải quyết tranh chấp thương mại cho các đối tượng học viên đang hành nghề tư vấn pháp lý, đã tốt nghiệp đại học luật.

Theo VIAC, đi cùng với sự tăng trưởng của giao thương và đầu tư quốc tế, doanh nghiệp luôn phải đối mặt và giải quyết các rủi ro pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Việc phát sinh các tranh chấp thương mại là điều không thể tránh khỏi. Để giải quyết tranh chấp, doanh nghiệp hiện nay đang có xu hướng rõ nét trong tìm kiếm các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, với tính linh hoạt, ngắn ngọn và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thống kê cho thấy, trong năm 2018 VIAC tiếp nhận 180 vụ tranh chấp với tổng trị giá tranh chấp khoảng 9.400 tỷ đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, VIAC cũng đã tiếp nhận hàng trăm vụ tranh chấp liên quan đến đa ngành nghề, lĩnh vực.

Thời gian trung bình giải quyết một vụ tranh chấp tại đây khoảng 150 ngày, chỉ có 1% phán quyết trọng tài bị hủy trong vòng 5 năm qua.