Cập nhật mã định danh để đăng ký định mức nước

Đoàn Thanh niên Công ty CP Cấp nước Gia Định vừa tham gia ngày hội “Chung cư chuyển đổi số ” do Quận đoàn quận Bình Thạnh tổ chức.

Tại chương trình, đoàn viên thanh niên đã tuyên truyền, hướng dẫn ban quản lý chung cư và người dân về các thủ tục, cách cập nhật mã định danh để đăng ký định mức nước.

Hoạt động này nhằm hướng tới hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tin cùng chuyên mục