Chất thải rắn phát sinh từ du lịch tăng cao

SGGP
Theo số liệu thống kê của Bộ TN-MT, hoạt động du lịch ngày càng chiếm vị trí trọng yếu trong nền kinh tế quốc dân. Giai đoạn 2016-2020, ngành du lịch tăng trưởng với mức trung bình 22,7%/năm. Đối với ngành du lịch, sức ép lớn nhất đến môi trường là phát sinh chất thải rắn và nước thải sinh hoạt. 

Chất thải rắn phát sinh từ du lịch tăng cao

Khối lượng chất thải rắn từ khách du lịch có xu hướng tăng trong giai đoạn 2017-2019 (từ 284.920 tấn năm 2017 tăng lên 474.000 tấn năm 2019). 

Phần lớn các điểm du lịch đều có các thiết bị, hệ thống thu gom chất thải. Tuy nhiên, do đặc thù du lịch ở nước ta có tính chu kỳ mùa, đặc biệt là loại hình du lịch văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng, các điểm di tích thường được xây dựng từ rất lâu nên hầu hết chưa được đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý chất thải. 

VĂN HÀ

Các tin, bài viết khác

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát triển bền vững

Long An đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, bảo đảm sự phát triển vững chắc của tỉnh trong thời gian tới. Long An xác định đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực ĐBSCL và đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Phòng cháy chữa cháy

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Với chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý trong thời gian qua đã giúp tỉnh Long An trở thành điểm sáng, “địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Long An cũng biết cách khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình để vươn lên phát triển trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL.