Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự

"Kết quả thi hành án dân sự đạt tỉ lệ 83,24% số vụ việc thi hành; số vụ việc thi hành án chuyển kỳ sau còn nhiều, các khoản thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng chưa cao. Số đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự có chiều hướng tăng", Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo về công tác thi hành án năm 2023. Ảnh: VIẾT CHUNG
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo về công tác thi hành án năm 2023. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trình bày báo cáo tóm tắt công tác thi hành án năm 2023 tại chương trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, ngày 21-11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, năm 2023, Chính phủ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Tư pháp triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) được Quốc hội giao; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS được tập trung chỉ đạo thực hiện thường xuyên, quyết liệt với nhiều giải pháp thiết thực.

Kết quả, THADS đạt tỉ lệ 83,24% số vụ việc thi hành; số vụ việc thi hành án chuyển kỳ sau còn nhiều, các khoản thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng chưa cao. Số đơn thư khiếu nại, tố cáo về THADS có chiều hướng tăng.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Nguyên nhân, theo Bộ trưởng Lê Thành Long là do một số quy định về THADS trở nên bất cập, quan điểm áp dụng pháp luật trong một số trường hợp còn khác nhau. Tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế phải xử lý ở nhiều địa phương, tính chất pháp lý phức tạp. Số việc và tiền thụ lý mới tăng cao so với các năm trước, trong khi nguồn lực bảo đảm cho công tác THADS chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đối với công tác THAHC, các cơ quan chức năng đã thực hiện theo dõi 1.388 bản án, quyết định có hiệu lực có nội dung phải thi hành. Đến nay, đã thi hành xong 582 bản án, quyết định (tăng 153 bản án, quyết định so với năm 2022).

Đại biểu dự họp

Đại biểu dự họp

Về hoạt động thừa phát lại, Bộ trưởng Lê Thành Long nêu rõ, có tổng số 194 văn phòng thừa phát lại. Các văn phòng thừa phát lại trên cả nước đã tống đạt được 828.275 văn bản, lập 90.741 vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án 9 việc, thụ lý tổ chức thi hành án 5 vụ việc, doanh thu đạt hơn 173 tỷ đồng…

Báo cáo về công tác thi hành án hình sự (THAHS), Bộ trưởng thẳng thắn nhìn nhận, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật THAHS năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật chưa cao. Công tác quản lý giam giữ phạm nhân ở một số trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ còn xảy ra sơ hở dẫn đến phạm nhân lợi dụng trốn, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ. Một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm quy trình, chế độ công tác phải xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Nêu nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh việc tổ chức giam giữ, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng theo quy định pháp luật, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; thực hiện đúng quy trình trong công tác tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động trốn, chống phá, phạm tội mới... hạn chế thấp nhất các trường hợp phạm nhân chết không do bệnh lý.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng đề nghị Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục quan tâm, tăng cường giám sát theo thẩm quyền đối với công tác THADS, THAHC, THAHS, thừa phát lại.

Người đứng đầu Bộ Tư pháp nêu rõ: “Đề nghị Quốc hội tiếp tục chỉ đạo, thể chế hoá các định hướng về công tác thi hành án tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đề nghị TANDTC chỉ đạo TAND các cấp tiếp tục phối hợp có hiệu quả với cơ quan THADS; kịp thời giải quyết các yêu cầu đính chính, giải thích bản án và các kiến nghị của cơ quan THADS theo quy định; thụ lý yêu cầu phân chia tài sản chung của đương sự trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để hướng dẫn giải quyết những vướng mắc phát sinh trong tổ chức thi hành án tử hình, THAHS tại cộng đồng”.

Tin cùng chuyên mục