Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Quy hoạch lần này sẽ là “kim chỉ nam” cho các hoạt động xây dựng và phát triển TPHCM

Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là "kim chỉ nam" cho các hoạt động xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian tới, giúp TPHCM vươn lên trở thành một đô thị thông minh, hiện đại và hội nhập quốc tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ngày 22-6, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề). Các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

6.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhận xét qua một buổi làm việc, các đại biểu HĐND TPHCM đã tích cực thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những nội dung liên quan. HĐND TPHCM đã thông qua báo cáo lập quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nghị quyết Đề án Xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM.

Theo đồng chí, quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ xác định rõ hướng phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đô thị bền vững, hài hòa với môi trường và xã hội. Quy hoạch này sẽ là "kim chỉ nam" cho các hoạt động xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian tới, giúp TPHCM vươn lên trở thành một đô thị thông minh, hiện đại và hội nhập quốc tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

1.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, HĐND TPHCM đã thống nhất thông qua nghị quyết ban hành Đề án Xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM. Đồng chí đánh giá lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đóng vai trò then chốt trong việc giữ gìn trật tự xã hội, phòng chống tội phạm và bảo vệ an toàn cho người dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, hai nghị quyết này sẽ tạo ra một cơ chế hỗ trợ toàn diện, đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất cho lực lượng này, từ việc đào tạo, trang bị phương tiện đến các chính sách đãi ngộ nhằm xây dựng lực lượng bám sát địa bàn, kịp thời thông tin các vấn đề liên quan về an ninh trật tự đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND TPHCM vừa thông qua. Việc triển khai bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương và địa phương.

21.jpg
Đại biểu HĐND TPHCM dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TPHCM tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, Hội đồng thẩm định quy hoạch, ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM và các ý kiến của đại biểu HĐND TPHCM để hoàn thiện hồ sơ đảm bảo phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định pháp luật hiện hành để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Đối với đề án và nghị quyết nhằm triển khai đề án về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, UBND TPHCM cần thường xuyên rà soát, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện của UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện; chỉ đạo các sở ngành, đơn vị có liên quan kịp thời hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương. Đồng thời, tập trung kiện toàn, sắp xếp bộ máy, tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật; có giải pháp, kế hoạch cụ thể tuyển chọn nhằm bổ sung đủ nhân sự cho lực lượng này, đảm bảo theo quy định pháp luật và mốc thời gian hoàn thành kiện toàn nhân sự Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các Ban của HĐND TPHCM tiếp tục nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong các hoạt động giám sát, khảo sát, nhất là khảo sát nắm tình hình việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TPHCM, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Các tổ đại biểu, đại biểu HĐND TPHCM bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri về nội dung các nghị quyết vừa được HĐND TPHCM thông qua; tiếp tục đề cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, giám sát việc thực hiện nghị quyết, đôn đốc các cơ quan thực hiện và giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời thông báo kết quả giải quyết kiến nghị đến cử tri theo quy định.

14.jpg

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phối hợp tốt với Thường trực HĐND TPHCM trong việc thực hiện quy chế phối hợp. Phối hợp vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân TPHCM tham gia giám sát, bảo đảm để nghị quyết đi vào cuộc sống, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội và ý kiến với HĐND TPHCM trên từng lĩnh vực cụ thể, nhất là những nghị quyết tác động đến lợi ích của người dân và những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu và miễn nhiệm Phó trưởng Ban Đô thị đối với đại biểu Huỳnh Hồng Thanh theo quy định do chuyển công tác và có đơn thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TPHCM.

Tin cùng chuyên mục