Chủ tịch nước: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

SGGPO
Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Ngày 10-2, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" tổ chức Phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. 

 Dự phiên họp còn có các Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Ảnh: VIẾT CHUNG
Theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII (tháng 10-2023) sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Ngày 25-10-2021, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 40-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong 10 năm qua; đồng thời đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nghị quyết; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đến năm 2035 và những năm tiếp theo.
Để việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI nghiêm túc, thực chất, thiết thực, đúng thời gian, theo nhiệm vụ được phân công, Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng các văn bản trình Phiên họp lần thứ nhất, gồm: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; Hướng dẫn tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; Dự thảo Đề cương tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Về phạm vi, phương pháp, việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI được thực hiện từ cấp huyện ủy, quận ủy tới tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
Đối với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, ngoài nội dung tổng kết theo hướng dẫn chung của Ban Chỉ đạo, nội dung tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; quy định hình thức, phương pháp, thành phần, thời gian tổ chức tổng kết đối với từng cấp.
Chủ tịch nước: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc ảnh 2 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Đến nay, sau 10 năm, cần tổng kết, đánh giá lại trong tình hình mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam và tình hình phát triển đất nước, tình hình thế giới hiện nay. Chủ tịch nước khẳng định, nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân góp phần tạo nên thành quả qua 10 năm thực hiện nghị quyết quan trọng này.
Theo đó, đã tập trung xây dựng các thể chế phát triển, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Chủ động đi trước, đón bắt, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh trật tự trong toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển. Cùng với đó, đối ngoại được tăng cường, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với quốc phòng - an ninh và lực lượng vũ trang. Đặc biệt, lực lượng vũ trang, trực tiếp là quân đội và công an đã lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch nước: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Quân ủy Trung ương cần tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện các văn bản, trọng tâm là Dự thảo Đề cương tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Trong đó, đề cương tổng kết phải nêu bật được những kết quả quan trọng trong quá trình thực hiện nghị quyết; khẳng định nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được tổ chức thực hiện hiệu quả; nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng lên.
Cùng với đó, đề cương tổng kết phải làm rõ những thành quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, như: tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tiềm lực quốc phòng và an ninh được tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc; kết hợp hiệu quả quốc phòng với kinh tế; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật; chủ động, tích cực đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường.
Chủ tịch nước: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc ảnh 4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nội dung tổng kết phải cập nhật, đánh giá cụ thể, sâu sát đặc điểm tình hình, chỉ rõ những nguy cơ tác động, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, hiệu quả trong thực hiện nghị quyết những năm tiếp theo. Chủ tịch nước cũng lưu ý cần phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập, kiện toàn tổ biên tập; tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt, thống nhất nội dung, phương pháp tổng kết ở các cấp; đồng thời Quân ủy Trung ương (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) phải tích cực, chủ động đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành tổng kết ở cấp mình bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, bảo đảm cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đúng thời gian.
Chủ tịch nước: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc ảnh 5 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trồng cây trong khuôn viên Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc, các dự thảo để lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là những ý kiến, quan điểm mới, những vấn đề lớn. Xác định Đề cương tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI là quan trọng nhất, cho nên cần có nội dung thiết thực, xác định lại một số mốc thời gian quan trọng, có sự phân công cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai, chỉ đạo một số công việc quan trọng. Chú ý bảo đảm tiến độ đã đề ra theo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (tháng 10 năm 2023) sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 
Chủ tịch nước cũng lưu ý cần tổ chức các cuộc thảo luận, nghiên cứu, tọa đàm về quan điểm, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để bảo đảm chất lượng, tiến độ, Chủ tịch nước đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến, tổng hợp, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc hoàn thiện đề cương, kế hoạch; xử lý các vấn đề có liên quan để Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo đạt kết quả tốt.

TRẦN BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kỷ niệm vô giá từ những lần gặp Bác

“Ngày tôi được gặp Bác, cũng gương mặt này, ánh mắt này Bác đã trìu mến chia kẹo và dặn dò chúng tôi trong nhiều việc”, bà Lê Thị Bích Trâm (87 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) xúc động khi bắt gặp hình ảnh Bác Hồ qua nhiều giai đoạn tại khu trưng bày không gian văn hóa Hồ Chí Minh - được bố trí ở khu vực tiếp khách hàng của Công ty CP Cấp nước Tân Hòa.

Xây dựng Đảng

Đảng viên trẻ với khát khao cống hiến

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các tổ chức Đảng. Việc kết nạp đảng viên từ nguồn học sinh, thanh niên ưu tú đang được các địa phương, cơ quan, đoàn thể, trường học quan tâm. Đây là hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng, bồi dưỡng, tăng cường đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ cho Đảng.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

TPHCM sắp triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của TPHCM sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với thủ tục hành chính đủ điều kiện. Trong đó có 403 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đủ điều kiện của TPHCM, 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.


ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />