Chủ tịch UBND quận không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở một nơi

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, phường (mô hình chính quyền đô thị). 

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và chủ tịch UBND 16 quận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường. 

Số lượng phó chủ tịch UBND quận, phường cũng được quy định cụ thể. Trong đó, quận loại I có không quá 3 phó chủ tịch UBND; phường loại I, loại II có không quá 2 phó chủ tịch UBND; phường loại III có 1 phó chủ tịch UBND.

Thời gian bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, phường cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm; Chủ tịch UBND quận, phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính quận, phường.

MẠNH HÒA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Công sở trên địa bàn TPHCM ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết hồ sơ trực tuyến phục vụ dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Gắn phân cấp, phân quyền với cải cách hành chính

Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước là yêu cầu cấp bách hiện nay để các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính cấp dưới thực hiện thay công việc của cấp trên. Từ thực tế phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua càng cho thấy một số vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền trong những tình huống thảm họa, thiên tai, dịch bệnh…

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP