Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Nhanh chóng triển khai đào tạo nhân lực trình độ quốc tế cho TPHCM

Sáng 29-2, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM (Hội đồng hiệu trưởng) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và thông qua chương trình hoạt động trong năm 2024. Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng Phan Văn Mãi đã chủ trì hội nghị. 

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2023, Hội đồng hiệu trưởng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như các hội đồng khối ngành đẩy mạnh các hoạt động hội thảo, hội nghị và tổ chức các cuộc thi cho sinh viên với quy mô liên trường, từ đó mở rộng hoạt động và tăng sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường thành viên của hội đồng khối ngành; phát huy nền tảng số, trang thông tin kết nối giữa Hội đồng hiệu trưởng với các Hội đồng hiệu trưởng khối ngành...

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng hiệu trưởng tập trung cho Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế 8 ngành (Công nghệ thông tin - Truyền thông, Cơ khí - Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính - Ngân hàng, Y tế, Du lịch, Quản lý đô thị) giai đoạn 2020 - 2035 và Đại học chia sẻ; và Đề án xây dựng TPHCM thành trung tâm quốc tế về giáo dục và đào tạo thu hút sinh viên khu vực và thế giới.

Trong năm qua, các đề án thành phần được thành phố đặt hàng, các cơ sở giáo dục đại học chủ trì thiết kế, xây dựng và đến nay Sở KH-CN phê duyệt và đã ký kết hợp đồng thực hiện 7/9 đề án với tổng kinh phí là 8.371.000.000 đồng. Cụ thể, các đề án thành phần gồm: Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Công nghệ thông tin - Truyền thông do Trường ĐH Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì; Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Trí tuệ nhân tạo do Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì; Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng do Đại học Kinh tế TPHCM chủ trì; Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Quản lý đô thị do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì đã được nghiệm thu vào tháng 8-2023 và đạt kết quả. Những đề án thành phần còn lại đang trong thời gian thực hiện như tiến độ.

Đề án xây dựng TPHCM thành trung tâm quốc tế về giáo dục và đào tạo thu hút sinh viên khu vực và thế giới, Sở GD-ĐT đã xây dựng dự thảo quyết định, lấy ý kiến các sở, ngành và các trường đại học thành viên của Hội đồng hiệu trưởng và phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND TPHCM xem xét, quyết định. Cơ quan thường trực của Hội đồng hiệu trưởng cũng đang triển khai thực hiện rà soát và thống kê thông tin về ngành đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học về nội dung chương trình đào tạo quốc tế, ngôn ngữ học, thời gian đào tạo, số lượng sinh viên quốc tế, kết quả đào tạo qua các năm… để làm cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án.

Tuy nhiên, Hội đồng hiệu trưởng cũng còn một số hạn chế như mức độ tham gia của các trường đại học thành viên trong các hoạt động của một số hội đồng khối ngành chưa tương xứng với tiềm năng của các trường do công tác truyền thông, quảng bá và phối hợp giữa các thành viên trong hội đồng chưa thực sự chặt chẽ. Một số hoạt động theo kế hoạch hội đồng khối ngành triển khai còn chậm...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Về 4 đề án thành phần đã nghiệm thu, đạt giao Sở KH-CN và Sở Nội vụ phối hợp để tiến hành triển khai thực hiện đặt hàng ngay cho các trường để đào tạo nhân lực và chậm nhất phải hoàn thành trong tháng 6-2024. Những đề án thành phần còn lại, các hội đồng khối ngành và các trường được giao nhiệm vụ phải bám sát để thực hiện đúng tiến độ được giao.

Đề án xây dựng TPHCM thành trung tâm quốc tế về giáo dục và đào tạo thu hút sinh viên khu vực và thế giới là đề án rất quan trọng và các đơn vị được giao nhiệm vụ phải tập trung hoàn thành đề án. Trong thời gian tới, TPHCM sẽ chọn lựa và tập trung đầu tư cho các trung tâm đổi mới sáng tạo ở một số trường có thế mạnh, không phân biệt là trường công hay trường tư, trường của thành phố hay của các bộ ngành khác. Quan điểm của thành phố là sẵn sàng đầu tư hàng trăm tỷ đồng, thậm chí là cả ngàn tỷ đồng vì đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực là vấn đề sống còn, quyết định đến thành công cho những chương trình, mục tiêu phát triển mà thành phố đã đề ra.

“Hội đồng hiệu trưởng và thành phố phải gắn kết chặt chẽ để cùng phát triển. Các trường có những vướng mắc, khó khăn gì hãy nêu kiến nghị và thành phố sẽ cùng xem xét tháo gỡ. Cùng với đó, các trường hãy cùng đóng góp và hỗ trợ TPHCM trong đào tạo nhân lực, tham gia hiến kế, nghiên cứu những vấn đề mang tính chiến lược để TPHCM phát triển”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục