Chuyển đổi số gắn với Đề án 06 trong việc phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm

Ngày 7-6, Công an TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trong lực lượng Công an TPHCM.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các phòng nghiệp vụ, Công an các quận huyện và TP Thủ Đức đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ đã khai thác khá hiệu quả ứng dụng thông tin, dữ liệu Đề án 06 (Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”) trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

z5516104293766_98861d35e76af681e906a4cfdcc478ee.jpg
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo

Trung tướng Lê Hồng Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường bố trí sắp xếp cán bộ chiến sĩ có trình độ chuyên môn, trình độ công nghệ thông tin để theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác chuyển đổi số, triển khai các hệ thống thông tin phục vụ Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến và công tác số hóa trong công an; cần phải bố trí, tập huấn, đào tạo cán bộ; phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Công an TPHCM; triển khai hệ cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM; tập huấn, nhân rộng các giải pháp chuyển đổi số.

Cùng với đó là triển khai nâng cấp dự án xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an TPHCM hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để công tác quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu đạt hiệu quả cao phục vụ việc đấu tranh phòng chống tội phạm; tổ chức tập huấn, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm vào quản lý văn bản tới các đơn vị nhằm làm tốt công tác lãnh đạo điều hành, quản lý tại đơn vị.

Đồng thời, cần rà soát các điểm nghẽn trước khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an để kịp thời khắc phục và thực hiện hiệu quả dịch vụ công; phát huy hiệu quả đạt được, khắc phục những tồn tại, khó khăn, đề ra giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyển đổi số, ứng dụng của Đề án 06 vào công tác.

Tính từ ngày 15-12-2023 đến 14-5-2024, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến /tổng hồ sơ được giải quyết của Công an TPHCM đạt gần 94%. Công an đã xây dựng và triển khai thực hiện 19/35 mô hình điểm trên địa bàn TPHCM.

Trong đó, một số mô hình đã phát huy hiệu quả cao khi được triển khai thực tế phục vụ người dân, doanh nghiệp như: “Triển khai dịch vụ công”; “Công dân số”; “Thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục”; “Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử và ứng dụng VNelD”; “Cấp tài khoản an sinh xã hội, thực hiện chi trả chính sách không dùng tiền mặt”; “Thông báo lưu trú trên phần mềm ASM tại các bệnh viện, cơ sở kinh doanh lưu trú”…

Về cấp thẻ CCCD gắn chip, đến nay Công an TPHCM đã thu nhận được gần 7,9 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD; tiếp nhận hơn 6,8 triệu thẻ CCCD từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đã trả hơn 6,8 triệu thẻ CCCD đến người dân (đạt 99,9%). Về công tác chuyển đổi số và ứng dụng kết quả Đề án 06, Công an TPHCM đã triển khai thực hiện 124/124 dịch vụ công trực tuyến theo triển khai của Bộ Công an.

Tính đến tháng 5-2024, Công an TPHCM cấp hơn 5,6 triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Trong đó, cấp hơn 4,5 triệu tài khoản với nhân khẩu thường trú và hơn 1 triệu tài khoản với nhân khẩu tạm trú, có gần 4,4 tài khoản được kích hoạt (đạt tỷ lệ 78,4%). Công an TPHCM triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM tại 2.950 cơ sở kinh doanh lưu trú và 75 cơ sở y tế và 433 cơ sở khác…

Tin cùng chuyên mục