Chuyện không nhỏ

Điều 16 trong Quy chế văn hóa tại các cơ quan hành chính nhà nước được ban hành kèm Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 2-8-2007 của Thủ tướng, quy định: “Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc…”.

Thế nhưng, trong những ngày này, có việc đến các cơ quan hành chính để giao dịch công việc, người dân vẫn phải móc ví trả tiền gửi xe. Mỗi nơi lấy mỗi giá khác nhau. Ở quận 7, 9, 12, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh thì người giữ xe không cần biết đến khách cần vào làm gì, cứ gửi xe vào bãi là bị thu ngay 2.000 đồng/xe máy. Còn quận Bình Tân thì tùy thuộc vào “tình cảm” của người soát vé, có người chỉ bị thu 1.000 đồng/xe máy nhưng có người thì “chắc giá” 2.000 đồng…  Hỏi vì sao không thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ? Hầu hết các quận huyện, sở, ngành trả lời là đang… chờ hướng dẫn của UBND TP!

Một quyết định đã được người dân đồng tình, đã có hiệu lực thi hành, mà vẫn không thể thi hành được chỉ vì thói quen lâu nay: “chờ”. Có nghị định thì chờ thông tư hướng dẫn, có thông tư rồi thì tiếp tục chờ thời gian có hiệu lực. Có hiệu lực rồi thì lại chờ UBND TP hướng dẫn thực hiện… Chính căn bệnh “chờ hướng dẫn” như vậy đã đẻ thêm những quy định, giấy phép “con”; làm cho các thủ tục hành chính ở từng lĩnh vực thêm nhiêu khê, lòng vòng và cứ thế, công tác cải cách hành chính đã bị vô hiệu hóa.

Việc quyết định không thu phí gửi xe ở các công sở là việc rất nhỏ, hoàn toàn nằm trong tầm tay của thủ trưởng đơn vị. Thế nhưng các địa phương, sở ngành vẫn cố tình kéo dài thời gian thực hiện với lý do “chờ hướng dẫn” như vậy mà không bị ai kiểm tra xử lý, lại trở thành… chuyện lớn: kỷ cương phép nước bị coi thường!

Minh Đạo

Các tin, bài viết khác