Cơ quan thuế đã hoàn hơn 39.000 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

Tính đến cuối tháng 4-2024, cơ quan thuế đã ban hành 5.580 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 39.440 tỷ đồng.

Ngày 6-5, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) phát đi thông cáo về kết quả thu ngân sách từ thuế trong tháng 4.

Theo đó, tháng 4, thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 150.100 tỷ đồng, bằng 10,1% so với dự toán năm, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 5.500 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt 144.600 tỷ đồng.

Tổng thu NSNN lũy kế 4 tháng năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 640.298 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 4 tháng đầu năm nay, cơ quan thuế đã triển khai các chính sách về thuế nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 4 tháng đầu năm 2024 là khoảng 25.508 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng khoảng 10.900 tỷ đồng, giảm mức thuế bảo vệ môi trường khoảng 13.164 tỷ đồng và giảm tiền thuê đất khoảng 1.444 tỷ đồng.

Về công tác quản lý hoàn thuế, tính đến cuối tháng 4-2024, cơ quan thuế đã ban hành 5.580 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 39.440 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục