Cuộc cách mạng của lòng dân

Ngày này cách đây 77 năm (ngày 25-8-1945), nhân dân Sài Gòn đã cùng cả nước nhất tề đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám với khí thế ngút trời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của dân tộc. 
Nhân dân Sài Gòn biểu tình giành chính quyền ngày 25-8-1945.  Ảnh Tư liệu
Nhân dân Sài Gòn biểu tình giành chính quyền ngày 25-8-1945. Ảnh Tư liệu

Giá trị lớn lao mà cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 mang lại đó là sự thay đổi thân phận của người dân và vị thế của quốc gia. Từ đây, nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước và đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng của lòng dân, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đây là thắng lợi của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Cách mạng Tháng Tám được xem là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân điển hình. Thắng lợi có tầm vóc thời đại ấy đã cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức bóc lột trên thế giới đấu tranh giành độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Theo lời dạy của Bác Hồ, 77 năm qua, nhân dân ta đã “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Thành công trong kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước, trong việc đưa đất nước vượt qua đói nghèo, trở thành một quốc gia đang phát triển, có tiềm lực, vị thế và uy tín trên trường quốc tế ngày càng cao khẳng định sức mạnh đại đoàn kết và bản lĩnh của dân tộc, nhất là trong những thời khắc phải đối diện với khó khăn, thử thách chưa từng có.

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vừa qua là minh chứng hùng hồn về tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, tình quân dân và tấm lòng cao cả của các thầy thuốc quên mình cứu lấy bệnh nhân… Đó là ký ức không thể nào quên của những người sát cánh cùng nhau đi qua mùa dịch. Giờ đây nhịp sống đã trở lại bình thường, các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh và kinh tế lấy lại đà tăng trưởng.

Từ khi có Đảng, sự lãnh đạo của Đảng và lòng dân là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong bối cảnh hiện nay, có nhiều thách thức cả bên trong, bên ngoài đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực quản trị quốc gia hiện đại. Những điểm nghẽn, nhất là điểm nghẽn về thể chế đòi hỏi phải tháo gỡ nhanh với tinh thần trách nhiệm cao, tạo ra không gian cho phát triển, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định các mục tiêu phấn đấu gắn với những dấu mốc cần đạt được là rất lớn - nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (năm 2025), 100 năm Ngày thành lập Đảng (năm 2030), 100 năm Ngày thành lập nước (năm 2045). Đó không chỉ đòi hỏi quyết tâm chính trị cao của 5,2 triệu đảng viên mà còn là khát vọng của toàn dân tộc. Một dân tộc đã một lòng theo Đảng từ khi Đảng có 5.000 đảng viên làm nên Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ấy sẽ tiếp tục theo Đảng và sức mạnh sẽ nhân lên khi toàn Đảng, toàn dân cùng phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp, vì lợi ích nhân dân để lập nên kỳ tích mới, hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Trong hành trình đi tới, đòi hỏi Đảng không ngừng đổi mới phong cách lãnh đạo, sâu sát cuộc sống, tổng kết thực tiễn, xử lý nhanh những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động, năng động sáng tạo của bộ máy, khắc phục tình trạng xin - cho và sự trì trệ không đáng có. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển động của bộ máy, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tất cả làm việc theo tinh thần phục vụ dân sẽ phát huy được sức mạnh lòng dân.

TPHCM - nơi có truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ phấn đấu khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19, tiếp tục bứt phá, đóng góp xứng đáng vào giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đọc nhiều nhất

Khí thế đầu năm mới

Khí thế đầu năm mới

Ngay ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình tổ chức Tết Nguyên đán 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau tết.

Giao thông - Đô thị

Tin buồn