Đà Nẵng: Sở Nội vụ đề nghị Sở Xây dựng thu hồi văn bản làm ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng thu hồi công văn số 4820/SXD-CPXD ngày 19-6-2020 vì "tạo dư luận ảnh hưởng không tốt đến công tác cải cách hành chính của thành phố". 
Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng thu hồi văn bản làm ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính
Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng thu hồi văn bản làm ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính

Ngày 30-6, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng thu hồi công văn số 4820/SXD-CPXD ngày 19-6-2020 về việc tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định - cấp phép xây dựng đối với những công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ và công trình cải tạo chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang thương mại dịch vụ. 

Theo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, qua nghiên cứu và theo dõi những ngày gần đây, Sở Nội vụ nhận thấy việc tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định - cấp phép xây dựng đối với những công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ và công trình cải tạo chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang thương mại dịch vụ như công văn 4820/SXD-CPXD của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng gửi UBND các quận huyện, các chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng, tạo dư luận ảnh hưởng không tốt đến công tác cải cách hành chính của thành phố. 
Tại công văn số 4820/SXD-CPXD về việc liên quan đến chuyển đổi công năng sang công trình khác nhà ở, Sở Xây dựng viện dẫn công văn số 3429/UBND-QLDT ngày 19-6-2020 của UBND TP Đà Nẵng làm căn cứ để dừng cấp phép. Tuy nhiên, công văn số 3429/UBND-QLDT của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ giao cho Sở Xây dựng chủ trì, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan để tham mưu, báo cáo UBND thành phố, không có nội dung "dừng cấp phép". Vì những lý do trên, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng thu hồi công văn số 4820/SXD-CPXD, thực hiện đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. 
Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, văn bản ban hành mà bị người dân phản ứng và làm đình trệ thực hiện thủ tục hành chính thì cần phải xem xét. Trong mọi tình huống đều phải thượng tôn pháp luật và thực hiện theo đúng thẩm quyền, tránh xử lý tùy tiện.
Trước đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có văn bản số 4820/SXD-CPXD gửi UBND các quận huyện, các chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng về việc tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định - cấp phép xây dựng đối với những công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ và công trình cải tạo chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang thương mại dịch vụ khiến nhiều người dân, chủ đầu tư bức xúc. 

Liên quan đến vấn đề này, vào ngày 14-5-2018, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có Công văn số 4111/SXD-CPXD về việc chuyển đổi công năng công trình khác nhà ở (dạng công trình hỗn hợp nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ), đã tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhu cầu chính đáng của các tổ chức cá nhân, hạn chế việc phát triển tự phát, từng bước khắc phục những bất cập cho đô thị như: ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng lề đường để đậu xe, nước thải không được thu gom xử lý, ô nhiễm môi trường…

Tuy nhiên, đến nay, Sở Xây dựng cho rằng, qua thời gian 2 năm áp dụng và kết quả rà soát hiện trạng thực tế, cho thấy đã phát sinh vấn đề quá tải về hạ tầng kỹ thuật tại một số khu vực do gia tăng mật độ lưu trú, đặc biệt là khu vực ven biển phía Đông TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, trong quá trình phối hợp với Sở TN-MT, UBND các quận huyện trong công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, nghiệm thu bàn giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất cũng còn nhiều ý kiến khác nhau về loại hình công trình sử dụng hỗn hợp nêu trên.

Mặt khác, hiện nay Sở Xây dựng đang triển khai việc lấy ý kiến góp ý để hoàn chỉnh đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; qua các ý kiến góp ý của các tổ chức cá nhân, nhiều ý kiến cho rằng việc định hướng quy hoạch đối với đất sử dụng hỗn hợp hoặc công trình hỗn hợp cần có sự cân nhắc, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có của thành phố.

Từ đó, Sở Xây dựng đề xuất tạm dừng việc cấp giấy phép xây dựng mới công trình nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ; tạm dừng việc chuyển đổi công năng một phần nhà ở sang thương mại dịch vụ trên toàn địa bàn thành phố. Việc tiếp tục triển khai sẽ được xem xét sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu và Quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt.

Tin cùng chuyên mục