Đã nghỉ hưu, có được nhận thêm chế độ cho thời gian đi bộ đội không?

Nay tôi 68 tuổi, lương hưu chỉ được 2,3 triệu đồng. Vì sao lương hưu của tôi thấp vậy, có được điều chỉnh không? Giai đoạn 1971-1975 tôi chưa được hưởng chế độ gì, thời gian này có được tính vào năm công tác để tăng lương hưu lên không?
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Ông NGUYỄN MẠNH BẰNG, quận Bình Thạnh TPHCM: Năm 1971-1975, tôi đi bộ đội tại chiến trường B nhưng chưa hưởng chế độ gì cho thời gian này. Từ năm 1976-1989, tôi công tác tại bộ phận chuyên gia của Văn phòng Chính phủ rồi nghỉ việc và đã hưởng chế độ 176 cho giai đoạn này. Sau đó, tôi làm việc tại công ty vận tải biển. Năm 2014, tôi nghỉ hưu, có 19 năm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Tôi đã đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho 12 tháng còn thiếu để hưởng lương hưu. Nay tôi 68 tuổi, lương hưu chỉ được 2,3 triệu đồng. Vì sao lương hưu của tôi thấp vậy, có được điều chỉnh không? Giai đoạn 1971-1975 tôi chưa được hưởng chế độ gì, thời gian này có được tính vào năm công tác để tăng lương hưu lên không?

Giám đốc BHXH TPHCM PHAN VĂN MẾN: Ông có thời gian tham gia quân đội, sau đó công tác tại bộ phận chuyên gia của Văn phòng Chính phủ, đã nghỉ việc và hưởng trợ cấp theo Quyết định 176-HĐBT ngày 9-10-1989 của Hội đồng Bộ trưởng. Như vậy, nếu ông chưa được hưởng trợ cấp theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg hoặc Quyết định 142/2008/QĐ-TTg; đồng thời, trợ cấp thôi việc 1 lần tại thời điểm năm 1989 của bộ phận chuyên gia, Văn phòng Chính phủ mà trong đó chưa tính thời gian tham gia quân đội thì thời gian tham gia quân đội (1971-1975) của ông được tính cộng nối để hưởng BHXH. 

Đề nghị ông cung cấp các loại giấy tờ làm căn cứ để BHXH TPHCM xem xét, giải quyết:

1- Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ (nếu mất quyết định phục viên, xuất ngũ thì cung cấp giấy xác nhận của thủ trưởng cấp trung đoàn và tương đương trở lên, nơi trực tiếp quản lý trước khi phục viên, xuất ngũ hoặc trực tiếp quản lý ông sau khi phục viên, xuất ngũ tại địa phương).

2- Quyết định thôi việc hưởng trợ cấp 1 lần thời điểm năm 1989 của bộ phận chuyên gia, Văn phòng Chính phủ, nội dung quyết định thể hiện tổng thời gian được giải quyết trợ cấp thôi việc không bao gồm thời gian tham gia quân đội.

3- Giấy xác nhận của ban chỉ huy quân sự quận, huyện nơi có hộ khẩu thường trú từ năm 2005 về việc ông chưa hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg hoặc Quyết định 142/2008/QĐ-TTg.

Về vấn đề lương hưu, chính sách BHXH được thực hiện theo nguyên tắc đóng - hưởng. Mức hưởng phụ thuộc vào mức đóng, thời gian đóng BHXH và chính sách của Nhà nước tại thời điểm người lao động nghỉ hưu. Để trả lời câu hỏi vì sao lương hưu thấp, ông mang hồ sơ hưu trí liên hệ BHXH quận nơi cư trú để được phân tích, giải đáp cụ thể. Hiện, Chính phủ chưa có quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH của những người có mức lương hưu thấp.

Tin cùng chuyên mục