Đại thắng mùa Xuân 1975 với Đại hội XIII của Đảng

SGGP
Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam đã biến lời tiên đoán, điều mong ước thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành hiện thực: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn”.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, hợp lòng dân, hợp thời đại. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, hợp lòng dân, hợp thời đại. Ảnh: QUANG PHÚC

Thắng lợi oanh liệt

Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân đội Sài Gòn hơn 1 triệu người, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh, đập tan bộ máy chính quyền địch từ trung ương đến cơ sở, xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thực hiện trọn vẹn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi oanh liệt của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 hòa nhịp thắng lợi của nhân dân Campuchia cuối tháng 4-1975 và của nhân dân Lào tháng 12-1975 đã quét sạch chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ trên bán đảo Đông Dương. 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Đảng đã chọn hướng tiến công chiến lược đúng, chỉ đạo cách đánh đúng, nắm bắt nhanh diễn biến chiến trường, nhạy bén trước mọi động thái của địch, liên tục bổ sung quyết tâm chiến lược, kịp với nhịp độ phát triển cực nhanh và yếu tố bất ngờ, sự táo bạo của cuộc tiến công. Thành công nổi bật là tạo thời cơ, nắm bắt thời cơ, tận dụng thời cơ, thúc đẩy thời cơ, đẩy nhanh cuộc tổng tiến công với tốc độ cao chưa từng có, giữ được nhiều thành phố, thị xã nguyên vẹn, giành được thắng lợi lớn nhất, thời gian ngắn nhất (kế hoạch 2 năm hoàn thành chưa đầy 2 tháng), thiệt hại thấp nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi oanh liệt chứng tỏ đường lối và phương pháp cách mạng đề ra trong Hội nghị Trung ương 21, các hội nghị Bộ Chính trị, đặc biệt là Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10, tháng 12-1974, các hội nghị trong tháng 3-1975 là hoàn toàn đúng đắn.

Tinh thần Đại thắng mùa Xuân trong bước ngoặt lịch sử mới

Đại thắng mùa Xuân 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc, là động lực to lớn để nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục làm nên những kỳ tích mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cách mạng là vấn đề quy luật, cũng như mọi quy luật kinh tế - xã hội khác đều phải trải qua quá trình nhận thức, bổ sung và phát triển phù hợp với thực tiễn mới phát huy hiệu quả. Tiến hành sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một sự nghiệp mới mẻ, rất khó khăn và phức tạp, đặc biệt trong điều kiện thế giới và trong nước có những biến đổi to lớn.

Con đường và biện pháp giành thắng lợi trong giai đoạn mới là phát huy sức mạnh tổng hợp, trong đó sức mạnh Việt Nam từ Đại thắng mùa Xuân là nguồn động lực to lớn. Tiếp tục đề ra đường lối đúng đắn trong thời kỳ đổi mới, kế thừa kết quả, kinh nghiệm thành công và chưa thành công, Đảng chỉ rõ: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam, tăng cường quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mọi nguồn lực của đất nước tạo thành động lực tổng hợp để đổi mới và hội nhập. Phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi nhân tố, mọi lực lượng kinh tế, xã hội tham gia vào tiến trình cách mạng là một trong những nội dung, cách thức và biện pháp quan trọng của Đảng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phát huy sức mạnh nội lực của các giai tầng, các tôn giáo, các dân tộc; sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế; sức mạnh của trong nước và kiều bào nước ngoài bằng các phương pháp, trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị - văn hóa - đối ngoại... 

46 năm đã đi qua, phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 với ý nghĩa lịch sử to lớn và những bài học về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến giành thắng lợi, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn tuân thủ theo nguyên tắc tổ chức, thực hiện quyết liệt với bước đi, hình thức, cách làm phù hợp, hiệu quả. 

Với tinh thần của Đại thắng mùa Xuân, chúng ta tin tưởng rằng, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc những mục tiêu Đại hội đề ra, đưa nước ta trở thành nước phát triển, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đánh giá: “Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn… Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, hợp lòng dân, hợp thời đại, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, ý chí mạnh mẽ, khát vọng phát triển mãnh liệt. 

PGS-TS VŨ MINH ANH, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hơn 400 thí sinh tham gia hội thi “Ánh sáng thời đại”

Ngày 17-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Thành đoàn TPHCM cùng Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng, Sở GD-ĐT TPHCM, Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp tổ chức hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ 10 năm 2022.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan, làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới tại New York

Chiều ngày 16-5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tham quan Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), dự tọa đàm bàn tròn với CEO của một số tập đoàn, quỹ đầu tư hàng đầu đang niêm yết tại NYSE. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm vui được tới thăm NYSE, sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới về giá trị vốn hóa thị trường và bấm nút rung chuông kết thúc phiên giao dịch. 

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Nhiều thủ tục hành chính được giải quyết trong ngày

Ngày 16-5, ngày làm việc đầu tiên trong Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày”, phóng viên Báo SGGP ghi nhận tại nhiều cơ quan, đơn vị không khí làm việc khẩn trương, giải quyết hồ sơ nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp. Nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết từ nhiều ngày xuống còn 1 ngày.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP