Đánh giá cán bộ, đảng viên qua chương trình hành động

Tại TPHCM, từ năm 2021 trở đi, cán bộ đương chức, cán bộ hưu trí và cán bộ, đảng viên khi được giới thiệu để bổ nhiệm, ứng cử vào các chức danh đều phải xây dựng chương trình hành động cá nhân (gọi là bản đăng ký). Đây sẽ là căn cứ quan trọng làm cơ sở đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. Bản đăng ký cũng là phần không thể thiếu trong hồ sơ giới thiệu (để bổ nhiệm) hoặc ứng cử của cán bộ, đảng viên.

“Nói khuyết điểm là tự nhận non kém”

Lâu nay, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có nhiều chỉ đạo, yêu cầu thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm. Công tác này đã được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Đơn cử, hàng năm Ban Thường vụ Quận ủy quận 8 xây dựng và tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên.

Trong điểm kiểm, Quận ủy quận 8 thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; đánh giá đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả.

Theo Ban Thường vụ Quận ủy quận 8, công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thực chất hơn.

Tương tự, Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM cũng khẳng định chú trọng vào tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân, nhất là với cán bộ lãnh đạo quản lý theo đúng quy định. Đồng thời thực hiện tự phê bình và phê bình thẳng thắn. Dù vậy, công tác này vẫn còn một số tồn tại.

Đánh giá cán bộ, đảng viên qua chương trình hành động ảnh 1 Hội nghị tiếp xúc giữa Bí thư Đảng ủy với cấp ủy chi bộ do Đảng ủy phường 5, quận 4 
tổ chức

Tự phê bình và phê bình là vấn đề nhạy cảm, đụng chạm đến quyền lợi của từng cá nhân, tổ chức. Cũng vì tâm lý thích được khen hơn bị chê nên có cán bộ, đảng viên cho rằng tự nói ra khuyết điểm, tự nhận thấy khuyết điểm là tự thừa nhận non kém. Ngoài ra, khi phê bình thì có tư tưởng cấp dưới không dám phê cấp trên; người ít tuổi không dám phê người cao tuổi. Điều này dẫn đến sự cả nể cũng như tình trạng “dĩ hòa vi quý” trong tự phê bình và phê bình.

Thực tế cho thấy, đánh giá cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thẳng thắn nhìn nhận, công tác đánh giá cán bộ còn không ít tồn tại, hạn chế như đánh giá có mặt chưa sát thực tế và còn nể nang, hình thức.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh, việc đánh giá đúng năng lực, phẩm chất cán bộ là cơ sở quan trọng giúp việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ... đảm bảo chính xác, khách quan. Ngược lại, nếu nhận xét, đánh giá chủ quan, không đầy đủ, chính xác về phẩm chất, năng lực cán bộ sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng không đúng và có thể gây hậu quả khôn lường, nhất là với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Vì vậy, những tồn tại, hạn chế đã nhận diện cần phải được tập trung khắc phục.

Có căn cứ đánh giá và phê, tự phê

Theo đồng chí Võ Văn Tân, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, để góp phần khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có kết luận về việc thực hiện bản đăng ký của cán bộ, đảng viên. Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM vừa có hướng dẫn, đề nghị Thành ủy TP Thủ Đức, quận ủy, huyện ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM triển khai thực hiện bản đăng ký hàng năm.

Theo đó, cán bộ đảng viên đương chức hay về hưu đều phải thực hiện bản đăng ký. Các đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc; đảng viên là cán bộ đang giữ các chức vụ trong Đảng, chính quyền, đoàn thể (gọi tắt là cán bộ đương chức) hoặc đảng viên không giữ các chức vụ trong Đảng, chính quyền, đoàn thể, đang sinh hoạt đảng tại các chi bộ khu phố, ấp (gọi tắt là cán bộ hưu trí) hay cán bộ, đảng viên khi được giới thiệu để bổ nhiệm hoặc ứng cử vào các chức danh đều phải thực hiện bản đăng ký (theo mẫu riêng).

Đối với cán bộ đương chức, cán bộ hưu trí thì căn cứ vào kết quả kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên của năm trước, chương trình, kế hoạch công tác trong năm của chi bộ và nhiệm vụ được phân công để thực hiện bản đăng ký. Sau đó, từng cán bộ, đảng viên phải báo cáo bản đăng ký tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ vào tháng tiếp theo (sau kỳ triển khai công tác năm của chi bộ). Chi bộ sẽ thảo luận và thông qua bản đăng ký của từng cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, cuối năm, cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm việc thực hiện bản đăng ký gắn với việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên; chi bộ đánh giá kết quả. Đây sẽ là cơ sở để xếp loại đảng viên hàng năm.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, yêu cầu thực hiện bản đăng ký sẽ bắt đầu từ năm 2021. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phân tích, bản đăng ký chương trình hành động sẽ là căn cứ để đối chiếu với kết quả hoàn thành công việc. Qua đó, bản thân từng cán bộ, đảng viên khi tự phê bình sẽ khó thể “giấu” đi hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Người phê bình sẽ mạnh dạn nêu ý kiến, nhận xét hơn vì đã có căn cứ định lượng. Điều này góp phần quan trọng vào việc đảm bảo công tác tự phê bình, phê bình, đánh giá cán bộ, đảng viên thực chất hơn.

Từ cuối năm 2020, bản đăng ký chương trình hành động cá nhân đã được thực hiện tại TPHCM. Các đồng chí Lê Hòa Bình, Phan Thị Thắng khi được UBND TPHCM giới thiệu để HĐND TPHCM (tháng 12-2020) bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM đều trình bày chương trình hành động trước khi đại biểu HĐND TPHCM bỏ phiếu. Tương tự, ứng viên được giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của TP Thủ Đức như Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức… đều xây dựng chương trình hành động cá nhân.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, từ năm 2021 trở đi, cán bộ, đảng viên khi được bổ nhiệm các chức danh phải trình bày bản đăng ký tại lễ công bố quyết định. Trường hợp được giới thiệu ứng cử các chức danh thì cán bộ, đảng viên trình bày bản đăng ký tại hội nghị của tập thể có thẩm quyền bầu. Bản đăng ký này sẽ có trong thành phần hồ sơ của cán bộ, đảng viên được bổ nhiệm hoặc giới thiệu. Nếu là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quản lý; cán bộ được bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử vào chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thì phải nộp bản đăng ký trong hồ sơ trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét.

Tin cùng chuyên mục

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Cấp ủy quyết liệt chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98

Cấp ủy quyết liệt chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98

Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98), nhiều địa phương của TPHCM đã có kết quả bước đầu. Kết quả đó đến từ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98, với mục tiêu nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Việt Nam và Thế giới

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.