Đẩy nhanh thực hiện sáng kiến REDD+

SGGP
Sáng kiến giảm khí nhà kính do mất, suy thoái rừng; quản lý tài nguyên rừng bền vững; bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon rừng tại nước đang phát triển (sáng kiến REDD+) mở ra những hướng đi mới trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay. 

REDD+ cũng đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng của Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam, nhằm giảm lượng khí CO2. Dự án được triển khai từ tháng 11-2016 đến 30-6-2020 với tổng kinh phí 5,7 triệu USD. Trong đó, vốn ODA viện trợ không hoàn lại 5 triệu USD, đến từ Quỹ Đối tác carbon trong lâm nghiệp (FCPF) ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Chương trình giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải giai đoạn 2018-2025 vùng Bắc Trung bộ là chương trình REDD+ đầu tiên của Việt Nam thực hiện theo cách tiếp cận chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải ở quy mô cấp vùng, được FCPF thông qua tại cuộc họp các nước thành viên lần thứ 17 tại Paris vào tháng 2-2018. Việt Nam tự huy động các nguồn lực để thực hiện các hoạt động của chương trình với mục tiêu giảm phát thải khoảng 25 triệu tấn CO2, trong đó FCPF cam kết mua 10,3 triệu tấn CO2 với giá dự kiến 5 USD/tấn, tương đương 51,5 triệu USD. Việt Nam sẽ nhận chi trả sau khi kết quả giảm phát thải được thẩm định rõ ràng và minh bạch bởi một bên thẩm định độc lập. Phần còn lại, Việt Nam có quyền bán cho các đối tác khác. Chương trình giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải mở ra cơ hội tạo ra giá trị gia tăng của rừng, là động lực cho những nỗ lực bảo vệ, phát triển rừng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, với người hưởng lợi là chủ rừng, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, các cộng đồng được giao đất, giao rừng. 

Đại diện WB tại Việt Nam cho biết, để hỗ trợ Việt Nam trong việc giảm khí thải nhà kính, WB đã ký kết thỏa thuận chi trả giảm phát thải với Bộ NN-PTNT. Theo đó, trong kỳ báo cáo một, với 3 triệu tín chỉ giảm phát thải, tương đương với 15 triệu USD đã được WB kiểm chứng và chi trả lần 1 năm 2020. Các hoạt động chi trả sẽ tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn 2020-2025 với khoảng 7,3 triệu tín chỉ carbon, tương đương 36,5 triệu USD. WB cũng hy vọng, với nỗ lực của chính quyền các cấp và người dân khu vực Bắc Trung bộ, việc thực hiện thành công Chương trình giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải sẽ là tiền đề mở rộng thực hiện REDD+ ra nhiều tỉnh thành có rừng trên cả nước và thu hút các đối tác tài chính mới. 

Theo ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT), Việt Nam chủ trương bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, tập trung vào phát triển rừng trồng và sử dụng các giá trị nhiều mặt về môi trường của rừng trong đó có dịch vụ giảm phát thải, hấp thụ carbon rừng. REDD+ là một sáng kiến quốc tế nhằm hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nước đang phát triển với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua các nỗ lực chống mất rừng, chống suy thoái rừng, bảo tồn trữ lượng carbon rừng, quản lý rừng bền vững, tăng cường trữ lượng carbon rừng.

Việt Nam đánh giá rất cao các tổ chức quốc tế đã và đang hỗ trợ cho Việt Nam trong sự nghiệp phát triển ngành lâm nghiệp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện sáng kiến REDD+; đặc biệt là WB đã tài trợ cho Việt Nam thực hiện dự án, mở ra các cơ hội để Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính bổ sung cho ngành lâm nghiệp. Để duy trì và phát huy kết quả đã đạt được trong quá trình chuẩn bị thỏa thuận, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT, các bộ, ngành hoàn thiện các điều kiện, thủ tục cần thiết để ký kết thỏa thuận với WB và tổ chức thực hiện thành công dự án này.

HÀ VĂN

Các tin, bài viết khác

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát triển bền vững

Doanh nghiệp ngoại muốn tăng cơ hội đầu tư vào Việt Nam

Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết, doanh nghiệp thành viên của hiệp hội mong muốn được tăng cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Những lĩnh vực mà các doanh nghiệp quan tâm là chế biến chế tạo, mỹ phẩm, năng lượng tái tạo, xử lý môi trường…

Phòng cháy chữa cháy

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Với chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý trong thời gian qua đã giúp tỉnh Long An trở thành điểm sáng, “địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Long An cũng biết cách khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình để vươn lên phát triển trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL.