Đề nghị thành lập Quỹ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận vừa ký tờ trình gửi UBND TPHCM về việc xin chủ trương thành lập Quỹ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

Quỹ có chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, viện trợ quốc tế để thực hiện các mục tiêu về tu bổ và phát huy các di tích.

Hội đồng quỹ dự kiến gồm Phó Chủ tịch UBND TPHCM (Chủ tịch quỹ), Giám đốc Sở VH-TT (Phó Chủ tịch quỹ) và các thành viên hội đồng là một số lãnh đạo sở ngành, các đoàn thể tham gia. 

Việc sử dụng quỹ được thực hiện theo quy định của Điều lệ quỹ, bao gồm: Tài trợ cho các chương trình, các đề án nhằm mục đích bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tài trợ theo sự ủy nhiệm của cá nhân, tổ chức và thực hiện các dự án tài trợ có địa chỉ theo quy định của pháp luật; tài trợ cho tổ chức, cá nhân phù hợp với mục đích của quỹ; chi thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan, Nhà nước giao; chi thực hiện các dự án dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng; chi cho công tác tu bổ, tu sửa cấp thiết các di tích và các hoạt động phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa…

Theo Sở VH-TT TPHCM, trên địa bàn TPHCM hiện có 185 di tích được xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Trong đó, có nhiều di tích thời gian qua xuống cấp nghiêm trọng, đang rất cần kinh phí để tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị trong cộng đồng.

Đọc nhiều nhất

Âm nhạc

Âm nhạc của Gen Z

Một thế hệ nghệ sĩ trẻ, Gen Z (sinh trong giai đoạn 1996-2012) khác biệt, hướng tới sự đa năng, dám chủ động thử nghiệm nghệ thuật, dẫu biết có thể thất bại… là những gì công chúng đã và đang nhìn thấy ở V-pop.

Sách và cuộc sống

Mỹ thuật

Kìa non non, nước nước, mây mây

Triển lãm trưng bày 16 tác phẩm thể nghiệm thể hiện niềm say mê không ngừng của Hà Mạnh Thắng với tính vật chất, thời gian và những cuộc trở lại chiêm nghiệm lịch sử, di sản văn hóa.