Đến tháng 9, chỉ giải ngân được hơn 10% vốn ODA và vốn vay ưu đãi

SGGP
Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 30-8-2019 chỉ mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, bằng 10,7% chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao (60.000 tỷ đồng).

Tình hình giải ngân những năm trước đó như năm 2016-2018, tổng số vốn đầu tư từ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài là 137.176 tỷ đồng, đạt 74,53% dự toán được Quốc hội giao. Nếu tính chung 8 tháng đầu năm thì số giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đạt 6.286 tỷ đồng, bằng khoảng 38% kế hoạch Quốc hội giao. 

Hoạt động chi thường xuyên từ nguồn vốn nước ngoài cũng trì trệ, 8 tháng qua chỉ chi 862 tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán Quốc hội phê duyệt. Trong đó có 35 bộ ngành, địa phương từ đầu năm 2019 đến nay chưa có giải ngân; các bộ ngành, địa phương khác cũng có tỷ lệ giải ngân rất thấp, chỉ vài phần trăm. 

Nguyên nhân giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi chậm là do vướng mắc trong giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn chậm hoặc thiếu so với nhu cầu; phân bổ vốn chưa sát với thực tế; điều chỉnh kế hoạch chậm, thủ tục kéo dài; các dự án hoàn thành thủ tục đầu tư chậm, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đối ứng; chậm trễ trong việc hoàn thành các thủ tục về hồ sơ giải ngân thanh toán cũng như ghi thu, ghi chi… Do vậy, các bộ ngành, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ tình hình giải ngân vốn, làm rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, xác định lý do tồn tại để có phương thức tháo gỡ.

HÀN NI

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.

Chương trình bình ổn thị trường

Quy hoạch kiến trúc