Di Động Việt và Đại học HUFLIT hợp tác tiếp nhận, tuyển dụng nhân lực ​

Di Động Việt đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng Đại học HUFLIT trong mảng tiếp nhận, tuyển dụng nhân lực.
Hai bên ký kết hợp tác
Hai bên ký kết hợp tác

Mục tiêu cụ thể của ký kết là hệ thống bán lẻ Di Động Việt sẽ tiếp nhận có chọn lọc sinh viên trường HUFLIT đến thực tập, kiến tập và làm việc tại Di Động Việt mỗi năm. Đồng thời, tiến hành hỗ trợ thiết bị, quảng bá sản phẩm và trao học bổng đến sinh viên trường Đại học HUFLIT. Đây là lần hợp tác chiến lược, kéo dài 5 năm, kỳ vọng mang đến nhiều khởi sắc cho sự phát triển cho cả hai bên trong thời gian tới.

Cũng trong buổi ký kết, đại diện hai bên đã bàn bạc, thống nhất về quyền và nghĩa vụ mỗi bên khi hợp tác. Theo đó, cứ định kỳ 6 tháng, các đơn vị trực tiếp thực hiện của mỗi bên sẽ tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp hoạt động, báo cáo lãnh đạo các bên. Thỏa thuận này có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký và có thể được gia hạn thêm theo thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên.

Ông Nguyễn Ngọc Đạt, Tổng Giám đốc, CEO hệ thống Di Động Việt cam kết: Di Động Việt sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tiếp nhận sinh viên của HUFLIT đến tham quan, kiến tập, thực tập tại công ty. Cùng với đó, Di Động Việt sẽ ban hành chính sách tuyển dụng ưu tiên cho các sinh viên đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tuyển dụng để làm việc tại đây và sẽ hỗ trợ các thiết bị học tập, các gói tài trợ học bổng phù hợp…

Tin cùng chuyên mục