Điểm tựa thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Là một trong 40 chương trình khoa học và công nghệ (KH-CN) quốc gia, Đề án 844 “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844) đã và đang là chỗ dựa vững chắc để TPHCM tiếp tục thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Điểm tựa thúc đẩy đổi mới sáng tạo

“Đề án 844 là một trong những đề án quan trọng, là nền tảng để TPHCM triển khai xây dựng các chương trình KH-CN và đổi mới sáng tạo cho giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TPHCM”, ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết tại Hội thảo “Chương trình KH-CN quốc gia đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam: Thực trạng và giải pháp” được tổ chức tại TPHCM mới đây.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam đã hình thành và phát triển, hiện có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Số lượng vốn được công bố đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo liên tiếp tăng trưởng cao (xấp xỉ 1 tỷ USD liên tiếp 2 năm gần đây, tăng gấp 3 lần so với năm 2017), đưa Việt Nam trở thành quốc gia năng động thứ 3 Đông Nam Á về khởi nghiệp sáng tạo. 

Trên cơ sở các nội dung tại Đề án 844 và các văn bản về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, TPHCM đã ban hành và thực thi nhiều chính sách đa dạng, đồng bộ nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Nhờ đó, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được đánh giá là đi đầu cả nước; hình thành và phát triển các mối liên kết với cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực và thế giới.

Mỗi năm, trung bình cả nước có khoảng 350 dự án được ươm tạo tại các cơ sở ươm tạo nhà nước. Nhiều dự án khởi nghiệp được hỗ trợ thông qua các chương trình gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư, nhà đầu tư.

Đặc biệt tại TPHCM, từ năm 2017 đến nay, Chương trình hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã hỗ trợ 61 dự án với tổng kinh phí hỗ trợ của nhà nước là 44,32 tỷ đồng; trong đó, 26 dự án có vốn đối ứng là 10,03 tỷ đồng (chiếm 42,6%). Trong hơn 41 dự án đã nghiệm thu, có 2 dự án được nhà đầu tư mua lại, định giá tăng 1,1- 1,5 lần và đã trả lại kinh phí hỗ trợ của nhà nước, 5 dự án đã có lợi nhuận và nộp một phần lợi nhuận cho nhà nước…

Tổng giá trị định giá của 61 dự án khoảng 29,9 triệu USD, phần kinh phí nhà nước hỗ trợ khoảng 1,84 triệu USD (chiếm 6,1%).

Theo Sở KH-CN TPHCM, tiếp tục thực hiện Đề án 844, thành phố đã triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025”, mục tiêu hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố phát triển ngang tầm khu vực.

Thành phố tập trung vào các nhiệm vụ chính: hình thành mạng lưới trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển hệ thống thu thập và cung cấp thông tin KH-CN phục vụ nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo. Đồng thời thành lập, đưa vào hoạt động Viện Công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo TPHCM; phát triển cơ sở ươm tạo theo các lĩnh vực trọng điểm… để tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại TPHCM.

Đọc nhiều nhất

Metaverse: Vũ trụ ảo, giá trị thực

Metaverse: Vũ trụ ảo, giá trị thực

Metaverse (vũ trụ ảo) đang dần hình thành và ngày càng có nhiều ứng dụng trong đời sống số. Về mặt quản lý nhà nước, chúng ta cần tăng cường và chủ động thực hiện các chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đồng thời hạn chế những bất cập trong lĩnh vực này.

Câu chuyện công nghệ