Động viên mọi nguồn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN (*)

(Phát biểu của đồng chí TRƯƠNG TẤN SANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam)

Trong không khí trang trọng kỷ niệm lần thứ 50 Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin gửi tới các cụ, các vị, các đồng chí và các bạn cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Tôi nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn bạn bè quốc tế đến dự lễ kỷ niệm, đem lại cho nhân dân chúng tôi tình hữu nghị, hợp tác và đoàn kết quốc tế quý báu. 

Trong niềm vui, niềm tự hào của lễ kỷ niệm hôm nay, chúng ta kính cẩn tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân, đã sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất để tập hợp, thu hút mọi người Việt Nam yêu nước đứng chung hàng ngũ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên sức mạnh vĩ đại của dân tộc chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược và chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu. 

Chúng ta tưởng nhớ với lòng biết ơn sâu sắc luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một trí thức yêu nước tiêu biểu, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, người chiến sĩ kiên cường trên mặt trận đấu tranh chống kẻ thù xâm lược vì độc lập dân tộc vì công lý và công bằng xã hội; người đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân trong nhiều thập kỷ, đặc biệt trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc bác sĩ Phùng Văn Cung, Chủ tịch lâm thời Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; luật sư Trịnh Đình Thảo, Chủ tịch Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam; biết ơn các nhân sĩ, trí thức, các thành viên trong Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và trong Ủy ban Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, đã tiếp thu và thể hiện xuất sắc tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh, có những cống hiến to lớn và để lại những tình cảm sâu đậm, những kinh nghiệm quý báu về tổ chức và hoạt động của Mặt trận thống nhất dân tộc. 

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã trọn đời vì nước, vì dân; biết ơn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các bậc lão thành cách mạng, các thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, đồng bào và chiến sĩ cả nước, nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc tập hợp dưới ngọn cờ đại nghĩa của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đã cống hiến xương máu, sức lực, tài năng và của cải cho đất nước, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các vị, các đồng chí hoạt động trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, nhất là các vị, các đồng chí đang hoạt động ở cơ sở, ở các địa bàn dân cư trên mọi miền đất nước, đã và đang ngày đêm gắn bó với nhân dân, thật sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau chung sức, chung lòng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Nhân dịp này, nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng nghĩa tình đối với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia anh em, những người bạn cùng chung chiến hào, sát cánh bên nhau, cùng sống chết trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm trước đây và trong xây dựng hòa bình ngày nay. 

Nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em trước đây đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức to lớn và có hiệu quả về mọi mặt cho Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và nhân dân Việt Nam. 

Chúng ta chân thành cảm ơn các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế, nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới, trong đó có nhân dân tiến bộ Mỹ, đã đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam. 

Những tháng năm hào hùng không thể nào quên, miền Nam thành đồng Tổ quốc “đi trước về sau”, luôn luôn trong trái tim Bác Hồ, cùng cả nước kề vai sát cánh, chấp nhận hy sinh, mất mát vì sự nghiệp cao cả giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mãi mãi là những trang chói lọi trong lịch sử hào hùng đấu tranh giữ nước của dân tộc ta. 

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng đòi hỏi bức xúc của cách mạng miền Nam trước âm mưu của đế quốc Mỹ muốn chia cắt lâu dài đất nước ta, thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới, biến miền Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, làm bàn đạp tấn công miền Bắc xã hội chủ nghĩa và toàn bộ Đông Dương. Phá hoại Hiệp định Genève, đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm dựng lên chế độ độc tài phát-xít gia đình trị, chà đạp tự do, nhân phẩm, đẩy hơn 20 triệu đồng bào miền Nam vào cảnh đau thương, tang tóc. Người dân yêu nước, những người tham gia kháng chiến cũ, gia đình có người thân tập kết ra Bắc bị khủng bố, tù đày, đàn áp khốc liệt. 

Suốt 5 năm ròng rã từ năm 1954 đến năm 1959, chúng ta kiên trì sử dụng các hình thức đấu tranh hòa bình đòi thi hành Hiệp định Genève; đòi chính quyền Sài Gòn lập quan hệ bình thường với miền Bắc, tiến hành hiệp thương bàn việc tổng tuyển cử để thống nhất nước nhà; đòi chấm dứt nạn khủng bố, chấm dứt nạn cướp bóc ruộng đất của nông dân, thực hiện dân sinh dân chủ... Nhưng nguyện vọng thiêng liêng và những yêu cầu chính đáng, hợp đạo lý của nhân dân miền Nam đã bị kẻ thù chà đạp. Chúng tiến hành những chiến dịch đàn áp đẫm máu bằng Luật 10/59, lê máy chém đi khắp miền Nam. Không còn con đường nào khác, nhân dân miền Nam phải vùng lên đấu tranh để bảo vệ tính mệnh và tài sản của mình, xóa nỗi đau nô lệ, cảnh nước nhà bị chia cắt, giành lại hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng mở ra cao trào đồng khởi những năm 1959 - 1960, chuyển thế và lực cách mạng Việt Nam lên một bước phát triển mới. Phát huy truyền thống đoàn kết và yêu nước của dân tộc ta, ngày 20-12-1960, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành thuộc vùng giải phóng tỉnh Tây Ninh, đại diện nhiều tổ chức, đoàn thể, các dân tộc, tôn giáo, các cá nhân yêu nước thuộc mọi thành phần xã hội ở trong và ngoài nước, sĩ quan và viên chức, kể cả cấp cao của chính quyền Ngô Đình Diệm, đã họp hội nghị nhất trí thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đề ra chương trình 10 điểm và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương. 

Trong Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II (ngày 25-4-1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam: “Hiện nay trong cuộc đấu tranh anh dũng chống chế độ tàn bạo của Mỹ - Diệm, đồng bào ta ở miền Nam cũng có Mặt trận Dân tộc giải phóng với chương trình hành động thiết thực và phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Do đó, có thể đoán rằng đồng bào miền Nam nhất định sẽ thắng lợi, nước nhà nhất định sẽ thống nhất, Nam-Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà” (1). 

Nhờ đường lối chính trị đúng đắn, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, Mặt trận nhanh chóng tập hợp các tầng lớp nhân dân dưới ngọn cờ hòa bình, độc lập, dân chủ, hòa hợp dân tộc, hình thành một phong trào nhân dân rộng lớn, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chính trị, vũ trang ngày càng thắng lợi. Mặt trận trở thành người đại diện chân chính, duy nhất của nhân dân miền Nam và thật sự đã đảm nhiệm chức năng của một chính quyền cách mạng, có uy tín trong nước và trên thế giới. 

Với chính sách ngoại giao “Hòa bình và trung lập”, Mặt trận đã tranh thủ được ngày càng nhiều các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới, bao gồm cả phong trào phản chiến ở Mỹ, kể cả những người khác xa về chính kiến, tạo nên một mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn chưa từng có, đoàn kết với cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa và nhiều nước Á, Phi, Mỹ La-tinh đã chính thức công nhận Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam về mặt chính phủ. 

Cách mạng miền Nam càng thắng lớn, Mặt trận đoàn kết dân tộc ở miền Nam càng có điều kiện mở rộng, tập hợp thêm lực lượng. 

Sau Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, ngày 20-4-1968, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam ra đời do luật sư Trịnh Đình Thảo, nhà trí thức yêu nước nổi tiếng ở miền Nam làm Chủ tịch. 

Thắng lợi mang tính chiến lược của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 buộc đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Paris nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, trong đó Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là một bên đại diện cho cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta ở miền Nam. 

Với sự lớn mạnh về mọi mặt của cách mạng miền Nam, ngày 6-6-1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập, kịp thời phục vụ cuộc đấu tranh về ngoại giao trên bàn đàm phán 4 bên, đưa đến việc ký kết Hiệp định Paris ngày 27-1-1973. 

Ký Hiệp định Paris, Chính phủ Mỹ phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, quyền tự quyết của nhân dân ta ở miền Nam, chấm dứt xâm lược, rút quân về nước, công nhận tình hình thực tế ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội và ba lực lượng chính trị. Những thắng lợi quan trọng trên mặt trận ngoại giao đã động viên mạnh mẽ cuộc chiến đấu của quân và dân ta, tác động sâu sắc cục diện chính trường miền Nam, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, kết thúc vẻ vang một trong những cuộc chiến tranh yêu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. 

Sau 30 năm chiến đấu gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình là giành độc lập dân tộc, thực hiện thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mặc dù còn phải vượt qua muôn trùng thử thách, song đã từng chiến thắng những thế lực xâm lược hung bạo nhất, dân tộc ta càng tự hào và vững tin tiếp bước con đường phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh theo lý tưởng nấu nung trọn đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định, đánh giá cao và trân trọng những đóng góp hết sức to lớn của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam và các lực lượng yêu nước khác. Chúng ta càng thấm thía bài học lớn nhất từ sự kiện lịch sử này là bài học phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ghi sâu lời dạy chí tình, chí nghĩa của Bác Hồ năm 1946, khuyên “đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta... Ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc” (2). Tháng 8-1962, Bác Hồ lại nhắc nhở: “Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Dân tộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam” (3). 

50 năm đã qua, những thế hệ kế tiếp trưởng thành đang đảm nhiệm trọng trách lớn lao là xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ý thức sâu sắc rằng: Đất nước Việt Nam được xây dựng và phát triển qua hàng ngàn năm là tài sản vô giá của mọi người Việt Nam. Nhân dân là người làm chủ đất nước. Sức mạnh không gì lay chuyển nổi của dân tộc ta là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ý chí, nguyện vọng chân chính của nhân dân là mệnh lệnh cao nhất. Tiếng nói của nhân dân là tiếng nói quyết định. Đảng Cộng sản Việt Nam đã và sẽ mãi mãi hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Phía trước chúng ta là một thời kỳ mới đầy hứa hẹn, song cũng có không ít gian nan, thách thức. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống hào hùng của Mặt trận Dân tộc thống nhất, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, không ngừng làm phong phú và đa dạng hóa các hình thức hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm tập hợp đông đảo, đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, động viên mọi nguồn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tôi kêu gọi mọi người Việt Nam hãy xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, về vị trí xã hội, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, cùng nhau đoàn kết trong mặt trận chung để xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Chân lý Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công” mãi mãi soi sáng con đường phát triển của đất nước ta, cổ vũ dân tộc ta vững tin tiến về phía trước! 

Sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm! 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

----------------
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1996, trang 349.

(2) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, NXBCTQG, trang 246.

(3) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, NXBCTQG, trang 605.
-------------

(*) Đầu đề do Báo SGGP đặt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hành động vì dân

Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 (TPHCM) và cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận. Từ những cách làm hay, mô hình thiết thực đã giúp cải thiện quy trình phục vụ dân, góp phần hỗ trợ đời sống người dân ngày càng tốt hơn.

Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong chung cư

TPHCM có nhiều chung cư với quy mô vài trăm đến hàng ngàn cư dân sinh sống. Thời gian qua, nhiều chi bộ chung cư được thành lập và từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức chính trị - xã hội trong chung cư.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Long An bầu nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

Ngày 21-6, HĐND tỉnh Long An,  khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) họp lần thứ nhất để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều chức danh khác... 

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP