Dư nợ cho vay của công ty chứng khoán khoảng 170.000 tỷ đồng

Thống kê tại 40 công ty chứng khoán cho thấy, mặc dù VN-Index trong quý 3 giảm 11,5% nhưng dư nợ cho vay của các công ty chứng khoán tính đến quý 3-2022 là 170.000 tỷ đồng, tăng 30.000 tỷ đồng so với cuối quý 2-2022. 

Dư nợ không bao gồm cho vay 3 bên vì nếu tính thêm nguồn này, con số thực tế có thể lớn hơn. Trong số 170.000 tỷ đồng dư nợ cho vay, ước tính có khoảng 153.000 tỷ đồng là dư nợ cho vay đòn bẩy tài chính (margin), còn lại là ứng trước tiền bán.

Một số công ty chứng khoán có dư nợ cho vay cuối quý 3-2022 cao như: Mirae Asset 16.400 tỷ đồng, SSI 15.600 tỷ đồng, TCBS 15.200 tỷ đồng, VNDirect 12.950 tỷ đồng, HSC 10.900 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục