Đưa cuộc sống vào nghị quyết

Ý kiến

Hiện nay, các địa phương, đơn vị ở TPHCM đang tổ chức đại hội đảng cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó phần quan trọng được các đại hội đầu tư nhiều là xác định nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cụ thể trong 5 năm tới.

Ở nhiều đại hội cơ sở, hầu hết các ý kiến đều thống nhất một nhận định: để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống thì phải đưa cuộc sống vào nghị quyết. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nghị quyết và triển khai nghị quyết trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Một điều quan trọng là nghị quyết phải xuất phát từ thực tế mà trước hết bắt đầu từ lợi ích của nhân dân. Có phường khi đề ra mục tiêu đến cuối năm 2015 hoàn thành nâng cấp 80% hẻm dưới 3m, nhưng do khảo sát chưa kỹ nên cuối nhiệm kỳ, chỉ tiêu này đạt chưa tới 50%. Chính vì vậy, nhiều đại biểu yêu cầu Đảng ủy phường khi xây dựng chương trình hành động nhất thiết phải có khảo sát cụ thể để dễ làm, dễ nhớ và dễ kiểm tra. Chẳng hạn đảng bộ phường đề ra nghị quyết nâng cấp hẻm thì phải ghi cụ thể ở những hẻm nào, bao nhiêu mét, kinh phí bao nhiêu và ở đâu, phân kỳ thực hiện như thế nào… Mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ sẽ là cơ sở để cuối nhiệm kỳ, người dân đánh giá được khả năng, trình độ và năng lực tổ chức thực hiện của từng tổ chức đảng, từng cá nhân mà trước hết là bí thư, người đứng đầu.

Trong nhiệm kỳ qua, một số phường vẫn còn tình trạng cấp trên ban hành văn bản gì thì cấp mình cũng có văn bản đó, có khi giống cả thể loại và nội dung. Qua đây cho thấy năng lực lãnh đạo của nhiều cấp ủy còn hạn chế và chưa phát huy được trí tuệ tập thể. Thực tiễn đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, trong đó trước hết phải xác định đúng, chính xác nhiệm vụ chính trị; phải nâng cao năng lực chuẩn bị và ra nghị quyết, chủ trương sao cho phù hợp với đường lối và với thực tế địa phương. Khi đã có nội dung lãnh đạo đúng thì vấn đề là phải có phương pháp lãnh đạo phù hợp để tổ chức thực hiện và đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đây chính là yếu tố quan trọng hay nói cách khác đó là năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện của Đảng bộ địa phương.

Phương thức lãnh đạo có hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào bộ máy tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị. Sức chiến đấu của một cấp ủy hay của một tổ chức đảng trước hết phải bắt nguồn từ một đội ngũ có tâm huyết và có năng lực tổ chức thực hiện, trong đó chú ý đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cấp ủy. Tại đại hội đảng cơ sở vừa qua, nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ không trúng cấp ủy, có nơi tỷ lệ này là 10% cấp ủy (chỉ tiêu là 30%), thậm chí có nơi không ai trúng cử! Qua đây cho thấy nhiều cấp ủy cũ chuẩn bị chưa thật tốt công tác nhân sự đại hội, còn lúng túng cả về quy hoạch, đào tạo, bố trí, đề bạt và luân chuyển cán bộ trẻ và cán bộ nữ.

HUỲNH ĐẠT

Các tin, bài viết khác