Đưa văn kiện đến người dân

Sáng 15-3, hội nghị về triển khai công tác phát hành văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã được tổ chức tại TPHCM với sự tham dự của đại diện các nhà phát hành sách lớn. Đây là lần đầu tiên, việc xuất bản và phát hành văn kiện Đại hội Đảng được tổ chức và giới thiệu với quy mô sâu rộng nhằm đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng đến tận tay người dân nhanh chóng và rộng rãi.


Đưa sách chính trị ra thị trường

Các thư viện, nhà sách lớn tại TPHCM, NXB Chính trị Quốc gia đã giới thiệu một hệ thống văn kiện quan trọng, bao quát nhiều mặt của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trong đó, nổi bật có những cuốn mang tính khái quát cao như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, giới thiệu toàn văn các văn kiện của đại hội bao gồm diễn văn khai mạc, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, diễn văn bế mạc đại hội.

Trong số những vấn đề quan trọng mà đại hội nêu ra, có các cuốn: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 được thông qua tại đại hội, Cương lĩnh chính trị-ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta là cuốn sách tập hợp các bài viết về Cương lĩnh chính trị của GS-TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội.

Cuốn sách hệ thống hóa những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng thể hiện trong các bản Cương lĩnh chính trị của Đảng từ năm 1930 đến nay, đồng thời tác giả cũng đặt ra vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết để không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng.

Ngoài ra, trong số các tác phẩm được NXB Chính trị Quốc gia giới thiệu dịp này còn có nhiều tác phẩm quan trọng khác như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Những vấn đề kinh tế - xã hội trong Cương lĩnh (bổ sung phát triển năm 1991). Đây là cuốn sách được biên soạn trên cơ sở các bài tham luận tại hội thảo Những vấn đề kinh tế - xã hội trong bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 trình Đại hội XI.

Tác phẩm được xem là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Cuốn Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020 góp phần làm sáng tỏ các cơ sở khoa học và thực tiễn định hướng phát triển của đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. NXB cũng phổ biến cuốn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu toàn văn điều lệ Đảng sửa đổi, bổ sung được Đại hội XI thông qua ngày 19-1-2011.

Bộ Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI được phát hành rộng rãi.

Để dân hiểu, quán triệt và thực hiện

Những lần đại hội trước đây, nguồn thông tin chủ yếu đến với người dân là qua các phương tiện thông tin truyền thông… Thường các thông tin được đưa ngắn gọn, vắn tắt. Lần này, với mục tiêu đưa cụ thể, chi tiết những nội dung quan trọng nhất của đại hội đến với người dân, NXB Chính trị Quốc gia đã phối hợp với các đơn vị phát hành sách lớn trong cả nước để phát hành các văn kiện một cách sâu rộng, nhanh chóng đến với người dân.

Đồng chí Trần Trọng Tân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương nhận xét: “Việc phát hành rộng rãi các văn kiện đại hội là biện pháp hiệu quả để dân hiểu, từ đó có những đánh giá, nhận xét căn cơ với các nghị quyết của Đảng. Để sách đến được với người dân cần phải quảng bá. Phải làm sao để người dân thấy sách văn kiện là cần thiết, có ảnh hưởng thiết thực đến cuộc sống”.

Ông Phạm Minh Thuận, Tổng Giám đốc Fahasa cam kết: “Toàn bộ hệ thống nhà sách của Fahasa đều ưu tiên vị trí đẹp nhất, ấn tượng nhất để giới thiệu văn kiện. Không những vậy, sắp tới đây, khi tổ chức các ngày hội sách mùa khai trường, Fahasa sẽ đưa văn kiện giới thiệu với các bạn trẻ”.

Đại diện các nhà phát hành sách lớn cũng cam kết sẽ tập trung quảng bá các sách văn kiện đại hội nhằm mục tiêu đưa văn kiện Đại hội XI đến tay người dân để những nghị quyết, chính sách từ đại hội này có thể lan tỏa sâu rộng, thiết thực đi vào cuộc sống.

TƯỜNG VY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hành động vì dân

Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 (TPHCM) và cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận. Từ những cách làm hay, mô hình thiết thực đã giúp cải thiện quy trình phục vụ dân, góp phần hỗ trợ đời sống người dân ngày càng tốt hơn.

Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong chung cư

TPHCM có nhiều chung cư với quy mô vài trăm đến hàng ngàn cư dân sinh sống. Thời gian qua, nhiều chi bộ chung cư được thành lập và từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức chính trị - xã hội trong chung cư.

Việt Nam và Thế giới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug

Hai Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, cần tích cực hợp tác thông qua Cơ chế Covax, bảo đảm thực hiện nhanh chiến lược vaccine của mỗi nước; xem xét việc trao đổi chuyên gia, cũng như nghiên cứu thí điểm hình thức du lịch hay các hoạt động khác trên cơ sở hộ chiếu vaccine trong thời gian tới.

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Long An bầu nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

Ngày 21-6, HĐND tỉnh Long An,  khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) họp lần thứ nhất để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều chức danh khác... 

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP