EU khởi động chương trình mới

Liên minh châu Âu (EU) vừa giới thiệu một chương trình mới nhằm tăng cường năng lực thúc đẩy hòa bình và an ninh ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. 

Với ngân sách gần 900 triệu EUR, chương trình châu Âu toàn cầu về hòa bình, ổn định và phòng ngừa xung đột sẽ hỗ trợ các hành động có tác động toàn cầu hoặc xuyên khu vực trong giai đoạn 2021-2027, bằng cách hỗ trợ xây dựng năng lực phòng ngừa xung đột, xây dựng hòa bình và chuẩn bị sẵn sàng cho khủng hoảng và giải quyết các mối đe dọa toàn cầu, xuyên khu vực và các mối đe dọa mới nổi. 

Chương trình đặc biệt chú ý đến việc đóng góp vào giải quyết các xung đột đang diễn ra và ngăn ngừa xung đột; đồng thời tiếp tục hỗ trợ các quá trình hòa giải. Thông qua chương trình này, EU sẽ đóng góp vào việc đạt được Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên hiệp quốc.

Tin cùng chuyên mục