Giá xăng liên tiếp lập đỉnh, 5 tháng có 11 lần điều chỉnh tăng giá

Giá xăng liên tiếp lập đỉnh, 5 tháng có 11 lần điều chỉnh tăng giá

Giá xăng liên tiếp lập đỉnh, 5 tháng có 11 lần điều chỉnh tăng giá ảnh 1

Trình bày: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác