Giám sát từ cơ sở

Huyện Bình Chánh báo cáo về kết quả thực hiện kiểm tra giám sát theo điều 32 của Điều lệ Đảng, khi tiến hành tăng cường kiểm tra giám sát chuyên đề về đất đai xây dựng tại một số xã trọng điểm, đã phát hiện ra nhiều sai phạm với các mức độ khác nhau.

Ví dụ, chỉ riêng xã Vĩnh Lộc A, sau khi Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện Bình Chánh tiến hành công tác kiểm tra đã đưa ra những con số khiến người ta phải suy nghĩ: Xã có 4 tổ chức, cơ sở Đảng và 12 đồng chí cán bộ từ trưởng ban nhân dân ấp, cán bộ địa chính đến chủ tịch UBND xã bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức. Trong đó phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã và 4 thanh tra xây dựng nhận mức kỷ luật “cảnh cáo”, phó chủ tịch UBND xã bị cách chức do những sai phạm trong công tác quản lý. Bí thư đảng ủy xã là huyện ủy viên đứng đầu tại nơi xảy ra nhiều sai phạm khiến mất cán bộ vì tiêu cực quá nhiều nên ban thường vụ huyện đề nghị BCH xét đồng chí này mức kỷ luật “khiển trách”.

Qua thực tế ở huyện Bình Chánh, chúng ta thấy ở các địa phương, công tác kiểm tra, giám sát chỉ dừng lại ở UBKT, còn đảng ủy tại các xã, phường chưa có những đầu tư thích hợp cho công tác này, chưa nắm rõ khái niệm và mục đích giám sát đã được Bộ Chính trị làm rõ trong Quy định 23-QĐ/TW, nên có những cấp ủy viên, thành viên của UBKT đảng ủy cơ sở còn ngại va chạm, né tránh, nhất là việc kiểm tra, giám sát đối tượng là cấp ủy cùng cấp.

Nếu hiểu rõ mục đích và thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra trong Đảng, đảng ủy các địa phương đã có thể giúp đối tượng được giám sát thực hiện đúng quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phòng ngừa và ngăn chặn khuyết điểm kịp thời thì Tiên Lãng (Hải Phòng) và huyện Bình Chánh (TPHCM) đã không “hao tướng” như hiện nay.

Nhưng, thái độ kiên quyết, minh bạch trong xử lý các cán bộ chủ chốt địa phương có sai phạm ở các nơi trên đã khẳng định quyết tâm chính trị của đảng bộ địa phương trong triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên làm công tác kiểm tra - có tâm sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững để tìm hiểu vấn đề một cách khách quan, đến nơi đến chốn, tránh đưa ra kết luận sai, xử lý kỷ luật không đúng người, không đúng tội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Đảng. Vì thế, công tác tuyển chọn cán bộ, quy hoạch và đào tạo lâu dài cũng là một trong những nhiệm vụ cần làm ngay.

Phạm Thục

Các tin, bài viết khác