Hà Nội: Phát hiện 1 người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

Hà Nội có hơn 34.340 người phải kê khai tài sản, thu nhập, trong đó phát hiện có 1 người không kê khai trung thực và 16 người chưa kê khai.

Ngày 3-12, UBND TP Hà Nội đã có báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 của TP Hà Nội gửi tới HĐND TP Hà Nội. Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 4 tới 6-12.

Báo cáo nêu rõ, trong năm 2018, TP Hà Nội triển khai kiểm tra gần 650 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Đáng chú ý, Hà Nội có hơn 34.340 người phải kê khai tài sản, thu nhập, trong đó chỉ có 1 người không kê khai trung thực và 16 người chưa kê khai.

Đối với kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, Công an TP Hà Nội đã thụ lý điều tra 46 vụ, 119 bị can. Trong đó, khởi tố mới 24 vụ, 49 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ, 2 bị can). Công an TP Hà Nội đã chuyển Viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 26 vụ, 89 bị can. Tài sản thiệt hại khoảng 16,5 tỷ đồng, thu hồi được 3 tỷ đồng.

Báo cáo cũng nhận định, tình hình tham nhũng trên địa bàn TP Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính.

Nguyên nhân cơ bản là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế; một số bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi. Cùng với đó, một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; các cơ quan phòng, chống tham nhũng tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp, phòng ngừa, chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

Tin cùng chuyên mục