Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh ngay các hành vi thiếu chuẩn mực trong trường học

UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học cho học sinh.

UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường thực hiện văn hóa, chấn chỉnh một số hành vi thiếu chuẩn mực trong trường học. Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16-8-2023 và Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 10-3-2023 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23-8-2023 của Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024, chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại văn bản số 2873/UBND- KGVX ngày 8-9-2023 về bảo đảm điều kiện triển khai năm học 2023-2024. Đồng thời, tăng cường quản lý, đánh giá, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; đảm bảo trong nhà trường, trong cơ quan quản lý giáo dục không có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học sinh noi theo.

Hình ảnh từ clip ghi lại một giáo viên ở Sóc Sơn có hành vi bạo hành học sinh

Hình ảnh từ clip ghi lại một giáo viên ở Sóc Sơn có hành vi bạo hành học sinh

Sở GD-ĐT và các địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT, thành phố; chú trọng phát hiện các tấm gương sáng, điển hình về đạo đức nhà giáo, định kỳ tổ chức tổng kết để tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn ngành. Chỉ đạo nghiêm túc phòng chống bạo lực học đường, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và kỹ năng biết tự ứng phó, xử lý tình huống cho học sinh khi gặp các tình huống có liên quan đến bạo lực học đường.

Hà Nội yêu cầu ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi bạo lực học đường

Hà Nội yêu cầu ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi bạo lực học đường

Yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học cho học sinh năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”; “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trong nhà trường. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho giáo viên, học sinh trong nhà trường. Thực hiện tốt việc phối hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội.

Bên cạnh đó, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về văn hóa học đường, về đạo đức nhà giáo; xử lý nghiêm khắc, kịp thời các vi phạm trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục