Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời

Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời

Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 1
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 2
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 3
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 4
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 5
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 6
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 7
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 8
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 9
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 10
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 11
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 12
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 13
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 14
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 15
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 16
Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời ảnh 17

DƯƠNG QUANG - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác