HĐND tỉnh quy định về phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với tuyến đường do địa phương đầu tư

Cơ quan soạn thảo, thẩm tra thống nhất đề nghị giao UBND cấp tỉnh quy định về việc quản lý, thu phí đối với các loại đường bộ cao tốc do địa phương đầu tư.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cuối buổi sáng 11-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.

Báo cáo tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội (ĐB) đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đường bộ. Tiếp thu ý kiến ĐB và ý kiến các cơ quan, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thống nhất với ban soạn thảo đề nghị UBTVQH cho chỉnh lý khoản 4 Điều 8 dự thảo theo hướng xác định rõ trách nhiệm quản lý đường bộ của UBND cấp tỉnh, đồng thời giao UBND cấp tỉnh quy định về việc quản lý đối với các loại đường bộ thuộc địa phương quản lý.

ĐB DỰ LUẬT ĐƯỜNG BỘ.jpeg
Đại biểu dự phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ, để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng đất tại các đô thị hiện hữu, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị bổ sung nội dung dự thảo theo hướng quy định đối với một số đô thị có yếu tố đặc thù ngoài quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 thì tỷ lệ đất dành cho giao thông sẽ do UBTVQH quy định.

Về phí sử dụng đường cao tốc, việc quy định có hiệu lực kể từ ngày 1-10-2024 để bảo đảm quy định này sẽ có hiệu lực sớm nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai công tác thu phí, như: đầu tư xây dựng hạ tầng trạm thu phí; xây dựng mức thu phí, cơ chế quản lý phí sử dụng đường bộ... Sau khi đã bảo đảm các điều kiện về hạ tầng, nguồn lực, sẽ thực hiện việc thu phí sử dụng đường cao tốc.

Để tránh việc hiểu ngày 1-10-2024 sẽ thu phí sử dụng đường cao tốc, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị UBTVQH cho bổ sung nội dung “Chính phủ quy định về điều kiện, thời điểm thực hiện việc thu phí sử dụng đường cao tốc”.

Cùng với đó, để bảo đảm phù hợp với thẩm quyền đầu tư, quản lý đường cao tốc, thống nhất với pháp luật về phí và lệ phí, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh và ban soạn thảo đề nghị UBTVQH cho chỉnh lý dự thảo luật để bổ sung nội dung giao HĐND cấp tỉnh quy định về phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến đường cao tốc do địa phương đầu tư.

TÙNG.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, nội dung quy định về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tế và xu thế phát triển trong tương lai của đô thị. Quy định này kế thừa từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Tuy nhiên, đây là quy định dành cho đô thị xây dựng mới, không áp dụng cho đô thị hiện hữu.

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, việc dự thảo luật đang quy định áp dụng chung cho các đô thị, chứ không có sự phân biệt sẽ ảnh hưởng đến tính khả thi của quy định.

“Thực tế hiện nay, tại Hà Nội, TPHCM, tỷ lệ đất dành cho giao thông trên đất xây dựng đô thị mới chỉ đạt 13-15%, nếu áp dụng ngay quy định tại dự thảo luật thì các thành phố nói trên đều không đạt quy định về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ (dự thảo luật quy định quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ tại đô thị loại đặc biệt từ 18% đến 26%)”, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng phân tích.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định, dự thảo đã có sự phân định cơ bản phạm vi điều chỉnh giữa Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát, bám sát các ý kiến của ĐB, tiếp thu tối đa, giải trình ý kiến của ĐB. Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu: “Dù còn một ý kiến cũng phải giải trình thấu đáo để đạt sự đồng thuận cao của Quốc hội”.

Tin cùng chuyên mục