Hết lòng vì dân

Không ca thán, căng thẳng, ngược lại, nhiều cán bộ công chức quận 8 lại hồ hởi làm thêm giờ vào cuối buổi chiều hàng ngày hoặc làm thêm thứ bảy, chủ nhật. Ở quận 8, không hiếm các đảng viên tại các phòng của UBND quận tự nguyện ở lại cơ quan giải quyết công việc tới 19-20 giờ hàng ngày trong tuần.

Phòng làm việc của bí thư Quận ủy và các ban Đảng quận nhiều khi sáng đèn đến 21 giờ. Chiều chiều, cán bộ - chiến sĩ công an ôm cả đống hồ sơ tài liệu về nhà nghiên cứu thêm; các cán bộ mặt trận, đoàn thể lặn lội đi cơ sở, đến với dân bất cứ lúc nào… Theo Bí thư Quận ủy quận 8 Đổng Thị Kim Vui, đó là những hành động, việc làm hết lòng vì nhân dân.

Đi đôi với việc chăm chút, gây dựng nhiều tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên gương mẫu, làm việc hiệu quả, là việc kiểm tra kịp thời ngăn ngừa vi phạm, xử lý cán bộ vi phạm nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; củng cố đoàn kết nội bộ; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Công tác luân chuyển cán bộ cũng được tập trung thực hiện gắn với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy từ quận đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, đã luân chuyển 92 cán bộ (21 cán bộ trẻ), đề bạt bổ nhiệm 512 cán bộ, kịp thời thay đổi những cán bộ lãnh đạo ở những nơi trì trệ, phong trào kém, mất đoàn kết, tín nhiệm thấp.

Sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động cụ thể của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên quận 8 đã và sẽ có tác động lan tỏa ngày càng mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân.

Đoàn Lương

đoàn lương

Các tin, bài viết khác