Học sinh ở Quảng Ngãi bắt đầu đi học trở lại từ ngày 7-2

Ngày 27-1, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản về phương án tổ chức dạy và học thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh này thống nhất phương án tổ chức dạy học theo đề xuất của Sở GD-ĐT, cụ thể:

Đối với địa bàn phân loại dịch cấp độ 1, 2, tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả trẻ em mầm non, mẫu giáo, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Đối với địa bàn phân loại dịch cấp độ 3, dạy học trực tiếp đối với học sinh THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên; dạy học trực tuyến đối với học sinh tiểu học và trẻ em mầm non, mẫu giáo.

Đối với địa bàn phân loại dịch cấp độ 4 thực hiện dạy học trực tuyến đối với học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên...

Học sinh ở Quảng Ngãi bắt đầu đi học trở lại từ ngày 7-2 ảnh 1 Học sinh đi học trở lại từ ngày 7-2 và áp dụng hình thức dạy và học theo cấp độ dịch

Việc áp dụng địa bàn có cấp độ dịch quy định như sau: Trẻ em, mầm non, mẫu giáo, học sinh tiểu học và học sinh THCS áp dụng đối với địa bàn có mức độ dịch cấp xã; học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên áp dụng đối với địa bàn có mức độ dịch cấp huyện.

Việc dạy học trực tiếp đối với học sinh THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên bắt đầu thực hiện kể từ ngày 7-2. Đối với trẻ mẫu giáo, mầm non, học sinh tiểu học bắt đầu thực hiện kể từ ngày 14-2.

Tin cùng chuyên mục