Hơn 840.000 học sinh, sinh viên học về giáo dục quốc phòng và an ninh

Sáng 9-1, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) thuộc Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; với sự chủ trì của Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Năm 2023, Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ thành phần theo quy định, tích cực tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu, chính quyền cùng cấp tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm luật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục QP-AN.

z5053810340069-142c0b111bd9025ca4719631b085216b-6203.jpg
Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên có nhiều chuyển biến tích cực. Một số địa phương có cách làm mới, mô hình hay, sáng tạo trong việc tuyên truyền và phổ biến kiến thức cho người dân; gắn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo; xây dựng mối đoàn kết quân - dân. Năm 2022-2023, các trường và cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đã giảng dạy môn học giáo dục QP-AN cho hơn 848.400 học sinh cùng sinh viên, học viên, đạt 98%…

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Hội đồng Giáo dục QP-AN và các địa phương tiếp tục tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu, chính quyền địa phương để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, bộ, ngành Trung ương về công tác giáo dục QP-AN đến cơ sở; rà soát, bổ sung quy chế, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và làm tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục QP-AN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Trung tâm Giáo dục QP-AN thuộc các trường đại học trên địa bàn đi vào hoạt động đúng quy định.

z5053810300001-4a597e588740eae4ab801caa805d60aa-7983.jpg
Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM tham dự hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tham luận tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, năm 2023, Hội đồng Giáo dục QP-AN TPHCM chủ động làm tốt công tác quán triệt, triển khai công tác giáo dục QP-AN kịp thời, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm thông suốt từ thành phố đến cơ sở.

Hội đồng tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 1.198 cán bộ đối tượng 3; 29.031 cán bộ đối tượng 4; 268 chức sắc, chức việc trong các tôn giáo và 8.586 người thuộc đối tượng khác theo Thông tư số 172/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; các trung tâm, trường cao đẳng, đại học được giao tự chủ đã giảng dạy môn học giáo dục QP-AN cho hơn 165.000 sinh viên; các trường trung học phổ thông đã tổ chức cho 232.350 học sinh.

z5053821428610-9f7400a87e7f9244fed0c7c082f96f52-6019.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Trung tướng Nguyễn Văn Nam cho biết, Hội đồng Giáo dục QP-AN TPHCM tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới, Quy định số 07- QĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên đúng theo quy định "bồi dưỡng kiến thức QP-AN là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên; là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành” ở một số cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tin cùng chuyên mục