Hủy 2 hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long vừa đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tổ chức 2 hoạt động lễ hội trong Chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội Giao lưu văn hóa vùng miền các dân tộc Việt Nam; Lễ hội Hoa đăng và trình diễn những bài thơ tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội.

L.Nguyên

Các tin, bài viết khác