Không điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công ​

SGGPO
Sáng 28-5, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi). Nhiều ý kiến đề nghị giữ tiêu chí phân loại dự án như quy định hiện hành (dự án quan trọng quốc gia có mức vốn từ 10 nghìn tỷ đồng do Quốc hội quyết định).

BOT là dự án đầu tư công

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, tiếp thu ý kiến ĐBQH, để đảm bảo thống nhất với quy định về dự án đầu tư công, UBTVQH không quy định loại trừ dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại khoản 4 Điều 3 của dự thảo Luật đã trình Quốc hội. Đồng thời, Luật Quản lý đầu tư theo phương thức PPP đang được nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, vì vậy, dự thảo Luật Đầu tư công trình Quốc hội lần này đã quy định đối tượng của đầu tư công có bao gồm “đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư”.

Để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật khi luật quản lý đầu tư theo phương thức PPP được ban hành, dự thảo quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án và quyết định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo phương thức PPP thực hiện theo quy định của pháp luật, trừ dự án quan trọng quốc gia.

Về thẩm quyền của HĐND các cấp trong việc quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án, UBTVQH cho biết, dự thảo Luật trình Quốc hội quy định HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A; UBND có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C nhằm tăng cường đẩy mạnh phân cấp cho địa phương (trừ các dự án đã quy định thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Dự thảo luật).

Bên cạnh đó, để có thể thực hiện phân cấp linh hoạt, phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tế của các địa phương, dự thảo Luật bổ sung quy định: “Trong trường hợp cần thiết, HĐND quyết định việc giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương”.

Đối với dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn hỗn hợp thuộc nhiều cấp ngân sách khác nhau, để bảo đảm quy định rõ ràng, dễ hiểu, khả thi và tăng cường phân cấp phù hợp với Luật NSNN, dự thảo bỏ quy định về chương trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn hỗn hợp (điểm b khoản 7 và điểm b khoản 8 Điều 17 của dự thảo Luật trình Quốc hội). Đồng thời, chỉnh lý quy định phân cấp rõ trách nhiệm, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư theo hướng dự án thuộc quyền quản lý của cấp nào thì do HĐND cấp đó quyết định, bao gồm cả phần vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên. Quy định này đã bao quát đối với trường hợp dự án sử dụng nhiều nguồn vốn hỗ hợp thuộc các cấp khác nhau.

Quốc hội khoá trước chuẩn bị, Quốc hội khoá sau phê duyệt đầu tư công trung hạn

Khác với đề xuất của cơ quan soạn thảo, UBTVQH đề nghị giữ tiêu chí phân loại dự án như quy định hiện hành (dự án quan trọng quốc gia có mức vốn từ 10.000 tỷ đồng do Quốc hội quyết định). Các ĐB Phạm Văn Tuân (Thái Bình), Lê Thanh Vân (Cà Mau), Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ)… đều tán thành phương án này.

Không điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công  ​ ảnh 1 ĐB Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ)
ĐB Hoàng Quang Hàm phân tích: “Mức vốn 10.000 tỷ đồng không bất cập, Quốc hội khóa XIII, khóa XIV chỉ có 2 dự án trình Quốc hội; một quốc gia đang phát triển mà 10 năm chỉ có 2 dự án quan trọng là quá ít; điều chỉnh tăng lên 20.000 tỷ có thể không còn dự án nào trình Quốc hội. Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà điều chỉnh để Quốc hội không quyết định dự án nào là bất hợp lý. Hơn nữa trình Quốc hội sẽ có ngay mức vốn và chắc chắn được bố trí đủ vốn; có ngay các chính sách đặc thù”. 

Về thẩm quyền quyết định danh mục, mức vốn cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, ĐB Hoàng Quang Hàm nhận định, việc đặt ra vấn đề sửa đổi thẩm quyền quyết định danh mục, mức vốn, chưa được đánh giá kỹ tác động.

Trong bối cảnh việc ngân sách trung ương đầu tư hàng ngàn công trình chưa thể khắc phục ngay, cải thiện chất lượng kế hoạch Chính phủ trình không thể một sớm, một chiều, ĐB Hoàng Quang Hàm ủng hộ phương án giữ như Luật hiện hành là Chính phủ trình Quốc hội danh mục, mức vốn để Quốc hội thảo luận nhưng không quy định cứng Quốc hội quyết định danh mục, mức vốn cho từng dự án. Tùy chất lượng kế hoạch, Quốc hội có thể quyết định hoặc giao cho UBTVQH quyết định hoặc giao cho Chính phủ quyết định sau khi xin ý kiến của UBTVQH như đang làm hiện nay.

Về thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, ĐB Hoàng Quang Hàm lựa chọn phương án 1, theo đó, Quốc hội khóa trước chuẩn bị, Quốc hội khóa sau quyết định.

Không điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công  ​ ảnh 2 ĐB Tôn Ngọc Hạnh (Bình Phước) 
Tán thành ý kiến của ĐB Hoàng Quang Hàm, ĐB Tôn Ngọc Hạnh (Bình Phước) lập luận, cả 3 kế hoạch (kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn) đều được phê duyệt tại năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội mới. Nếu để Quốc hội khoá trước quyết định ngay, nghĩa là phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn trước khi phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dễ dẫn đến nhiều rủi ro, vướng mắc.

Vốn giải ngân chậm chủ yếu là do nhận thức và hành động của bộ, ngành, địa phương

Trong khi đó, các ĐB Bùi Văn Xuyền (Thái Bình), Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng) nhận định, tình trạng vốn giải ngân chậm trễ hiện nay chủ yếu là do nhận thức và hành động của các bộ, ngành, địa phương. 

Theo các ý kiến này, rất nhiều công trình, dự án không chấp hành đầy đủ quy định, quy trình, thủ tục của Luật Đầu tư công, nên phải làm đi, làm lại mất rất nhiều thời gian, khiến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm. Cũng phải lưu ý thêm rằng việc đầu tư công trình, dự án bằng nguồn vốn nhà nước không chỉ phải thực hiện theo Luật Đầu tư công, mà còn phải đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, như Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Đất đai…

Là một thành viên tham gia xây dựng Luật Đầu tư công, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định, giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch một phần là do yếu tố khách quan không lường hết được, phần khác do đặt kế hoạch quá cao. Còn quy trình, thủ tục đầu tư công của Việt Nam hiện nay là khá tương đồng với thông lệ, quy định và chuẩn mực quốc tế.

"Tiền vốn đầu tư công, dù là tiền ngân sách nhà nước, tiền đi vay trong nước (phát hành trái phiếu chính phủ), tiền vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài… đều là tiền thuế của dân; đầu tư công tác động tới bội chi, nợ công, nên nếu quy trình, thủ tục không chặt chẽ, năm nào đầu tư cũng đạt kế hoạch, vượt kế hoạch, đầu tư dàn trải, đầu tư khi chưa biết chắc nguồn vốn lấy ở đâu, khiến công trình, dự án dở dang, đầu tư vào công trình, dự án chưa thực sự cần thiết, thậm chí là không cần thiết, thì lãng phí vô cùng lớn”, ĐB Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhiều doanh nghiệp xoay trở tìm nguyên liệu

Nhiều doanh nghiệp xoay trở tìm nguyên liệu

60% nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước là từ nhập khẩu. Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm là chu kỳ nhập khẩu nguyên liệu. Tuy nhiên, năm nay nhiều doanh nghiệp (DN) đang gặp khó khi hầu hết giá nguyên liệu tăng khá cao.

Ngân hàng - Chứng khoán

VN-Index lập đỉnh mới, vàng giảm giá

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 18-6 tăng mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,85 điểm lên 1.377,77 điểm với 249 mã tăng, 138 mã giảm và 54 mã đứng giá. 

Thị trường

Địa ốc

Wyndham Coast - hàng hiếm trên thị trường căn hộ du lịch biển

Khó có thể tìm thấy một dự án nào nằm ở cung đường ven biển đẹp hàng đầu Việt Nam với mức giá hợp lý cùng với hạ tầng giao thông đang gấp rút xây dựng sẽ tạo nên sự tăng trưởng về giá trong tương lai như dự án Wyndham Coast.

Nông nghiệp

Miền Trung tìm cách thích ứng xâm nhập mặn

Vùng hạ du các con sông miền Trung đang bị mặn xâm nhập nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân đối mặt với thiếu nước, diện tích gieo trồng nhiều nơi phải bỏ hoang, nhiều địa phương phải chạy đua tìm các phương án ứng phó.

Đầu tư

Hơn 41.000 tỷ đồng đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, kế hoạch thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tại tỉnh Quảng Bình sẽ diễn ra vào quý III-2021, có tổng mức đầu tư là 41.130 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Trong đó gói thầu số 15 để thi công 2 tổ máy có trị giá 30.236 tỷ đồng đã được các bên ký kết chiều nay 17-6.

Du lịch

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Thông tin kinh tế