Kiểm tra việc triển khai hóa đơn ở cây xăng

UBND TPHCM vừa giao Cục Thuế TPHCM chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan lập kế hoạch kiểm tra liên ngành về việc phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng của các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không thực hiện.

UBND TPHCM cũng giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an và các cơ quan liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ, tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Đồng thời, phối hợp cơ quan thuế nắm bắt thực trạng triển khai hóa đơn điện tử, xử lý các vi phạm pháp luật về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của đơn vị kinh doanh xăng dầu.

Tin cùng chuyên mục