Kiến nghị gỡ vướng cách tính đền bù vật kiến trúc trên đất

Các loại nhà ở, công trình, vật kiến trúc được tính bồi thường, hỗ trợ dựa trên giá xây dựng mới theo Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư xây dựng công trình do UBND TPHCM ban hành theo Quyết định 66/2012.

Báo cáo đề xuất với UBND TPHCM về một số giải pháp được cụ thể hóa trong dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2018-2020, liên quan đến kiến nghị của người dân về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình để tính bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình, vật kiến trúc trên đất, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, trước đây, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại TPHCM được áp dụng theo Quyết định 23/2015 của UBND TPHCM.

Theo đó, các loại nhà ở, công trình, vật kiến trúc được tính bồi thường, hỗ trợ dựa trên giá xây dựng mới theo Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư xây dựng công trình do UBND TPHCM ban hành theo Quyết định 66/2012.

Hiện UBND TPHCM đã ban hành Quyết định 28/2018 thay thế Quyết định 23/2015, theo đó, đối với nhà, công trình vật kiến trúc được tính bồi thường, hỗ trợ trên cơ sở giá trị xây dựng mới theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành.

Tuy nhiên, theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 được Bộ Xây dựng công bố theo Quyết định 706/2017 chỉ định cho 4 loại nhà ở riêng lẻ có kết cấu tương đối kiên cố, còn nhiều hạng mục công trình như các loại nhà tạm, nhà cấp 4, nhà trên và ven kênh rạch… chưa được đề cập nên không có cơ sở để xác định mức bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình, vật kiến trúc. 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận đối với các loại công trình không có trong Quyết định 706/2017 thì cho phép tiếp tục được sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình cho UBND TP ban hành theo Quyết định 66/2012 để tính toán bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình, vật kiến trúc để làm cơ sở áp dụng trong thực tế.

Theo đó, sở sẽ căn cứ chỉ giá xây dựng hàng năm trên địa bàn thành phố để hướng dẫn UBND các quận/huyện tính toán quy đổi suất vốn đầu tư xây dựng hàng năm của biểu giá chuẩn tại Quyết định 66/2012 để tính đền bù cho người dân. 

Tin cùng chuyên mục