Kỳ vọng mở ra chương mới xây dựng đất nước giàu mạnh

Trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) đã kết thúc thành công tốt đẹp. Báo SGGP ghi nhận những gửi gắm của nhân sĩ trí thức, Đảng viên, người dân... về Đại hội.

Tiến sĩ HOÀNG QUỐC ĐẠT, Viện trưởng Viện Nghiên cứu - Đào tạo ứng dụng tâm lý kinh doanh và giáo dục học đường: 

Kỳ vọng mở ra chương mới xây dựng đất nước giàu mạnh ảnh 1
Mong muốn tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng

Đại hội XIII của Đảng thành công mỹ mãn làm cho tình hình chính trị, tư tưởng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ổn định xuyên suốt. Ở kỳ đại hội này, báo cáo văn kiện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày ngắn gọn, đầy đủ, khúc chiết và được cán bộ, đảng viên rất quan tâm. Đây là một báo cáo đánh giá 35 năm đổi mới, đặc biệt là rút ra ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sâu sắc. Có thể nói đây là quá trình đổi mới tuyệt vời, giành nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Còn xung quanh vấn đề nhân sự, dư luận nói có những vấn đề về đồng chí này, đồng chí kia nhưng qua bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã loại trừ những nhân tố chưa đạt yêu cầu ra, dư luận rất mừng. Nhưng vấn đề phấn khởi nhất là bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới. Đây là thành công rực rỡ của đại hội. Cán bộ, đảng viên chúng tôi mong muốn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi tái đắc cử sẽ tiếp tục lãnh đạo cuộc chiến chống “giặc nội xâm”, tức tham nhũng, đây là vấn đề bức xúc nhất của người dân cả nước.

Đại tá NGUYỄN DUY THẮNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM:

Kỳ vọng mở ra chương mới xây dựng đất nước giàu mạnh ảnh 2
Quyết sách đúng đắn về an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

Qua theo dõi Đại hội XIII của Đảng, tôi thấy đại hội đã thành công hết sức tốt đẹp. Đại hội đã đề ra phương hướng để lãnh đạo đất nước phát triển, xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, chiến lược 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội đã có những quyết sách hết sức đúng đắn về phát triển kinh tế toàn diện. Đặc biệt là quyết sách về nhiệm vụ an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đã đề ra những chủ trương, giải pháp về bảo vệ thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Đại hội cũng đã xác định quyết tâm của đất nước ta trong việc đập tan các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và quyết tâm bảo vệ giữ gìn biên giới biển đảo… Đại hội cũng sáng suốt bầu ra Ban chấp hành Trung ương có đủ phẩm chất chính trị đạo đức, có tâm, có tầm, có tư duy chiến lược. Chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sẽ đạt được những thành tựu mới trong nhiệm kỳ mới. Chúng tôi cũng mong muốn sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân và sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển như Đại hội đã xác định.

Đảng viên LÊ ĐỨC THỌ, nguyên cán bộ quản lý Trường Đại học Luật TPHCM: 

Kỳ vọng mở ra chương mới xây dựng đất nước giàu mạnh ảnh 3
Sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống 

Đại hội XIII của Đảng vừa bế mạc đã mang lại nhiều niềm tin trong xã hội. Người dân kỳ vọng nghị quyết và chủ trương chính sách mới từ Đại hội sẽ mở ra chương mới cho đất nước, xây dựng đất nước giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc. Niềm  tin đó sẽ trở thành sự thật và quyết sách mới của Đảng chắc chắn thành công khi các đại biểu đã chọn lựa được đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng không chỉ tài năng, có chuyên môn, nghiệp vụ và liêm chính, trong sạch. Không chỉ sàng lọc qua công tác tổ chức mà các đại biểu đã thẳng thừng loại bỏ, không bầu những cán bộ yếu về năng lực, có biểu hiện suy thoái, tai tiếng liên quan đến tham nhũng. Sự quyết liệt của cả hệ thống tổ chức Đảng, đến từng lá phiếu của đại biểu tham dự Đại hội Đảng đã chọn cho Đảng, đất nước đội ngũ lãnh đạo mới “vừa hồng vừa chuyên”. Thực tiễn cho thấy, dù nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước có hay đến mấy nhưng gặp phải cán bộ tham nhũng, bè phái, tư lợi đều dẫn đến kết cục xấu, doanh nghiệp phá sản, nền kinh tế đi xuống và để lại nợ nần cho con cháu. Chính vì thế, khi đã chọn được đội ngũ cán bộ chiến lược quốc gia vừa giỏi vừa “sạch”, nghị quyết đúng đắn sớm đi vào cuộc sống, người dân có niềm tin và hy vọng về tương lai giàu mạnh của đất nước.

Tin cùng chuyên mục