Lan tỏa các phong trào, mô hình hay trong học tập Bác

Ngày 12-11, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2021 và các mô hình, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dự có đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Lan tỏa các phong trào, mô hình hay trong học tập Bác ảnh 1 Các điển hình dân vận khéo chia sẻ những cách làm hay tại hội nghị

Qua 5 năm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ quận Tân Phú đã tạo sự chuyển biến tích cực, sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên... Việc đề ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 đã gắn kết chặt chẽ hơn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân và cơ sở. Công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cơ sở Đảng, cơ quan, ban ngành, đoàn thể quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng địa phương. Việc tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp từng đối tượng, tăng cường tuyên truyền bằng hình thức đăng và chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt là facebook.

Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và hoàn thiện hơn; ý thức làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng chuyển biến tích cực, góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kết quả này được thể hiện qua những việc làm thiết thực, mô hình cụ thể của các tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến phường cũng như trong các cơ quan, đơn vị và khu dân cư; qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương. Trong 5 năm, quận Tân Phú có 11 tập thể, 16 cá nhân được tuyên dương cấp thành phố; 132 tập thể, 221 cá nhân được tuyên dương cấp quận.

Lan tỏa các phong trào, mô hình hay trong học tập Bác ảnh 2 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tuyên dương các gương "Dân  vận khéo"

Riêng trong năm 2021, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được quận Tân Phú triển khai, phát động sâu rộng trong cả hệ thống chính trị. Các công trình, mô hình “Dân vận khéo” đã vận động được các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực, huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân. Qua phát động đã có 36 đơn vị đăng ký với 87 công trình. Nhiều mô hình đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng dẫn người dân đi bầu cử. Đặc biệt, thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của TPHCM “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, đã có nhiều mô hình, công trình sáng tạo, hiệu quả được triển khai. Đó là các mô hình: Nhận tiền chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tổ hỗ trợ thực hiện cấp đổi các loại giấy tờ cho các hộ dân tuyến đường mới; mô hình tích hợp mã QR và link khai báo y tế trên đơn thuốc của bệnh viện quận. Đặc biệt là các mô hình hay, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Lan tỏa các phong trào, mô hình hay trong học tập Bác ảnh 3 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, đánh giá cao nhiều hoạt động sáng tạo, mô hình đa dạng, phong phú trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 cùng các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn quận Tân Phú. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân. Nổi bật, các mô hình, sáng kiến đã được lan tỏa, tạo hiệu quả cao trong hoạt động, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo hiệu quả việc học tập tư tưởng Bác Hồ. Trong đó, các mô hình, công trình dân vận khéo đã thể hiện trách nhiệm của các tổ chức cơ sở Đảng một cách sinh động, thiết thực và cụ thể.
Lan tỏa các phong trào, mô hình hay trong học tập Bác ảnh 4 Bí thư Quận ủy quận Tân Phú  Lê Thị KIm Hồng biểu dương các gương "Dân vận khéo"

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, học tập Bác khi trở thành việc làm thường xuyên sẽ giúp từng đảng viên tạo thành thói quen tốt, giúp Đảng trong sạch, vững mạnh qua từng ngày. Do đó, trong triển khai Chỉ thị 05, các cá nhân, tổ chức cần chú trọng đến tính lan tỏa của mô hình, phong trào. Trong đó, phải lan tỏa cái đẹp, cái tốt, tích cực, nhân văn để từ đó có sự góp ý, phê bình, xây dựng đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực, cái chưa tiến bộ.

Ngoài ra, Mỗi Đảng bộ, Chi bộ, đảng viên phải xem việc học tập Chỉ thị 05 là nhu cầu tự thân của mỗi người, chứ không là tiêu chí bắt buộc của tổ chức. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng, Bác Hồ rất chú tâm đến những việc làm bình dị hàng ngày, do đó, các tổ chức, đơn vị cần gắn các việc làm thường xuyên, mỗi ngày vào các chương trình để xây dựng nội dung làm theo Bác cho sát với thực tế tại đơn vị mình. Từ các việc làm đơn giản lên bước cao, khó và toàn diện hơn. Đồng thời, thấy việc nào hay, đẹp thì lan tỏa, việc nào chưa hay, chưa tốt, chưa đúng thì mạnh dạng phê bình, đấu tranh.

Lan tỏa các phong trào, mô hình hay trong học tập Bác ảnh 5 Nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực được tuyên dương tại hội nghị

Ngoài các công trình dân vận khéo đã đăng ký, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị quận Tân Phú cần phát triển thêm các công trình cấp thiết trong phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Lan tỏa các phong trào, mô hình hay trong học tập Bác ảnh 6 2 điển hình được trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận"
Dịp này, 2 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”; 64 tập thể và cá nhân được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo”; 22 tập thể được tuyên dương đã có mô hình, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục