Lắng nghe ý kiến của người dân về sắp xếp khu phố, ấp

UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về thực hiện truyền thông công tác sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM theo quy định của Trung ương.

Lắng nghe ý kiến của người dân về sắp xếp khu phố, ấp

Chủ tịch UBND TPHCM giao thủ trưởng sở, ngành, chủ tịch UBND các địa phương tập trung thực hiện các giải pháp truyền thông về công tác sắp xếp khu phố, ấp theo kế hoạch của UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện tiếp tục chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn thực hiện đầy đủ các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về công tác sắp xếp khu phố, ấp.

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp tuyên truyền, truyền thông về công tác sắp xếp khu phố, ấp đến người dân trên địa bàn, kết quả thực hiện đề án sắp xếp khu phố, ấp của phường, xã, thị trấn, sự đồng thuận của người dân thông qua kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về đề án sắp xếp khu phố, ấp.

Tin cùng chuyên mục