Mỗi giây có tới 14.000 tấn nước Bắc cực đổ ra biển

Tình trạng tan băng tại Bắc cực khiến cứ mỗi giây lại có tới 14.000 tấn nước tại đây đổ ra các đại dương. 
Mỗi giây có tới 14.000 tấn nước Bắc cực đổ ra biển

Kết quả một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học Chile, Canada, Mỹ, Hà Lan và Na Uy trong suốt 47 năm qua vừa được đăng tải trên tạp chí Environmental Research Letters cho biết, tình trạng tan băng tại Bắc cực khiến cứ mỗi giây lại có tới 14.000 tấn nước tại đây đổ ra các đại dương. 

Trong giai đoạn 2005-2015, tổng lượng băng mất đi tại Bắc cực là 447 tỷ tấn/năm, tương đương cứ mỗi giây lại có 14.000 tấn nước đổ ra biển.

Trong giai đoạn 1986-2005, lượng băng tan ước tính khoảng 5.000 tấn/giây. Điều này đồng nghĩa tốc độ tan băng ở Bắc cực giai đoạn 2005-2015 diễn ra nhanh gấp gần 3 lần so với giai đoạn 1986-2005.

Tin cùng chuyên mục